Mikołajki – nieruchomość niezabudowana

Szczegóły


Status: Wystawione do sprzedaży
Termin licytacji: 19.08.2021
Cena wywoławcza: 56 000 zł
  • brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • wg studium nieruchomość znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej i usługowej o wysokiej intensywności
  • powierzchnia działki: 0,0083 ha
  • brak dostępu do drogi publicznej

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Wydział Zarządzania Nieruchomościami w Białymstoku

tel.: 502 338 116; 85 662 35 51

ul. Kolejowa 26

15-959 Białystok

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Nieruchomość niezabudowana
powierzchnia gruntu 83 m2
status Wystawione do sprzedaży
termin licytacji 19.08.2021
cena wywoławcza 56 000 zł
województwo warmińsko-Mazurskie
gmina Mikołajki
powiat Mrągowski
miejscowość Mikołajki

– nieruchomość niezabudowana, nr ewidencyjny działki: 197/2, obręb: 0001 miasto Mikołajki, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie, ul. 3 Maja, działka uzbrojona w sieć elektroenergetyczną, wodociągową i kanalizacyjną, częściowo ogrodzona (siatka stalowa)
– prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 197/2 powierzchni 0,0083 ha, położonej w miejscowości Mikołajki przy ulicy 3 Maja, gminie Mikołajki, powiecie mrągowskim, województwie warmińsko-mazurskim, objętej księgą wieczystą numer OL1M/00025342/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
– przedmiotowa działka gruntowa znajduje się na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta  i Gminy Mikołajki (Uchwała Nr XV/88/2016 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 czerwca 2016 roku) przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej i usługowej o wysokiej intensywności. Działka nie znajduje się na obszarze objętym rewitalizacją oraz w strefie ochrony konserwatorskiej. Działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty w zakresie gospodarki leśnej.
– działka nr 197/2 znajduje się na układzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków oraz na terenie stanowiska archeologicznego nr AZP 23-71/5 włączone do wojewódzkiej ewidencji zabytków

 

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij