Kraków ul. Cystersów 21 – nieruchomość zabudowana

Szczegóły


Status: Wystawione do sprzedaży
Termin licytacji: 29.06.2022
Cena wywoławcza: 90 000 000 zł
  • powierzchnia działki gruntu 2,0393 ha
  • kompleks 11 budynków o łącznej powierzchni zabudowy budynków 5214 m2
  • zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru „Cystersów” nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 4U- teren zabudowy usługowej
  • nieruchomość posiada uzbrojenie w sieci: kanalizacja lokalna, woda z sieci wodociągowej, energia elektryczna, CO z sieci miejskiej, sieć telekomunikacyjna oraz sieć gazowa

 


Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Ośrodek Infrastruktury w Krakowie

tel.: 17 853 85 45 lub 725 233 183

ul. Stanisława Moniuszki 1

35-017 Rzeszów

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Nieruchomość zabudowana
powierzchnia użytkowa 8 587 m2
powierzchnia gruntu 20 393 m2
status Wystawione do sprzedaży
termin licytacji 29.06.2022
cena wywoławcza 90 000 000 zł
województwo małopolskie
gmina Kraków
powiat Kraków
miejscowość Kraków

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Krakowie, ul. Cystersów 21 w obrębie 5 Kraków Śródmieście, woj. małopolskie objętej księgą wieczystą KW Nr KR1P/00069745/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 412/7 o powierzchni 2,0393 ha wraz z posadowionymi na niej, stanowiącymi odrębną nieruchomość:
-2 budynkami zbiorniki silosy i zbiorniki magazynowe o łącznej powierzchni zabudowy 1065 m2,
-7 pozostałymi budynkami niemieszkalnymi o łącznej powierzchni zabudowy 1154 m2,
-1 budynkiem handlowo-usługowy o powierzchni zabudowy 2499 m2
-1 budynkiem biurowym o powierzchni zabudowy 496 m2.
Łączna powierzchni zabudowy zgodnie z wypisem z kartoteki budynków wynosi 5214 m2
Zgodnie z Uchwałą nr CV/1411/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Cystersów”- z późn. zm. (uchwałą nr LXVII/977/13 Rady Miasta Krakowa z 27.02.2013 roku) działka nr 412/7 oznaczona jest symbolem 4U – tereny zabudowy usługowej.
Nieruchomość zlokalizowana jest w dzielnicy II Grzegórzki, w granicach jednostki urbanistycznej o tej samej nazwie, oddalona od Rynku Głównego o ok, 2,5 km na wschód. Ulica stanowi połączenie dwóch ważnych ciągów komunikacyjnych miasta tj. ulicy Mogilskiej oraz Alei Pokoju. Lokalizacja ta zapewnia dogodne połączenie z wszystkimi dzielnicami miasta, jak i drogami przelotowymi i wylotowymi z Krakowa. Posiada dogodny dostęp do licznych linii komunikacji miejskiej. Odległość do najbliższego przystanku linii autobusowych i tramwajowych wynosi ok, 600m. Otoczenie nieruchomości stanowią zakłady usługowe, produkcyjne, handlowe oraz i budynki wielorodzinne wzniesione w nowoczesnej technologii.
Przedmiotowa działka zabudowana jest na powierzchni ok. 60%, cały teren jest ogrodzony, oświetlony i utwardzony nawierzchnią w części asfaltobetonową i betonową z urządzonym wjazdem i chodnikami  wykonanymi z kostki brukowej.
Kształt działki jest nieregularny, zbliżony do litry „L”. Teren płaski.
Obszar posiada pełną miejską infrastrukturę uzbrojenia (woda, kanalizacja, gaz, CO – z sieci miejskiej, energia elektryczna). Budynki ogrzewane są z sieci miejskiej  oraz częściowo energią elektryczną.

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij