Gdańsk ul.Zabytkowa 3,5, Partyzantów 70

Szczegóły


Status: Przygotowywane do sprzedaży
  • powierzchnia gruntu: 0,6411 ha
  • powierzchnia użytkowa pomieszczeń: 118,78 m2
  • dla w/w obszaru brak planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska – Uchwała nr LI/1506/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2018 r. nieruchomość położona jest na obszarze przeznaczonym pod funkcję mieszkaniowo-usługową z identyfikacją obszarów i ośrodków usługowych centralnego pasma usługowego.
    W odniesieniu do części nieruchomości została wydana decyzja nr 137 Prezydenta Miasta Gdańska o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (dWZ). Rodzaj inwestycji określono jako: „realizacja zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z funkcją usługową i garażami podziemnymi na terenie położonym przy ul. Partyzantów 70 w Gdańsku, w granicach działek oznaczonych nr ewid. 80/4, 80/5, 86/1 i 86/2.

 


Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Wydział Zarządzania Nieruchomościami w Gdańsku

tel.: +48 502 012 367

ul. Targ Rakowy 7/8

80-940 Gdańsk

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Nieruchomość zabudowana
powierzchnia użytkowa 6 675 m2
powierzchnia gruntu 27 864 m2
status Przygotowywane do sprzedaży
województwo pomorskie
gmina Gdańsk
powiat Gdańsk
miejscowość Gdańsk

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Partyzantów Nr 70, gminie Gdańsk M., powiecie Gdańsk M., województwie pomorskim, objętej księgą wieczystą Nr GD1G/00018036/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami:
– 80/1 o powierzchni 0,0960 ha, wraz z posadowionym na niej, stanowiącym odrębną nieruchomość budynkiem biurowym o powierzchni zabudowy 437 m2;
– 80/2 o powierzchni 0,0307 ha, niezabudowana;
– 80/4 o powierzchni 0,2331 ha, wraz z posadowionym na niej, stanowiącym odrębną nieruchomość budynkiem magazynowym o powierzchni zabudowy 1 106 m2;
– 80/5 o powierzchni 1,3344 ha, wraz z posadowionymi na niej, stanowiącymi odrębną nieruchomość 3 budynkami magazynowymi o łącznej powierzchni zabudowy 410 m2, 3 pozostałymi budynkami niemieszkalnymi o łącznej powierzchni zabudowy 212 m2, 2 budynkami handlowo-usługowymi o łącznej powierzchni zabudowy 214 m2, budynkiem przemysłowym o powierzchni zabudowy 102 m2, budynkiem transportu i łączności o powierzchni zabudowy 2286 m2;
– 86/1 o powierzchni 0,4780 ha, wraz z posadowionym na niej, stanowiącym odrębną nieruchomość budynkiem: handlowo-usługowym o powierzchni zabudowy 1 874 m2 oraz pozostałym niemieszkalnym o powierzchni zabudowy 34 m2,położonej w Gdańsku przy ul. Zabytkowej Nr 3, objętej księgą wieczystą Nr GD1G/00116781/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych położonej w Gdańsku przy ul. Zabytkowej Nr 5,
– 86/2 o powierzchni 0,6142 ha położonej w Gdańsku przy ul. Zabytkowej Nr 5, objętej księgą wieczystą Nr GD1G/00081248/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych,
Nieruchomość położona jest w dzielnicy Wrzeszcz w północno-środkowej części miasta Gdańsk, 2 km na południowy zachód od dworca PKP Gdańsk Wrzeszcz oraz około 8 km od portu lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy. W okolicy dominuje zabudowa mieszkaniowa.
Dla w/w obszaru brak planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska – Uchwała nr LI/1506/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2018 r. nieruchomość położona jest na obszarze przeznaczonym pod funkcję mieszkaniowo-usługową z identyfikacją obszarów i ośrodków usługowych centralnego pasma usługowego.
W odniesieniu do części nieruchomości została wydana decyzja Prezydenta Miasta Gdańska o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (dWZ). Rodzaj inwestycji określono jako: „realizacja zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z funkcją usługową i garażami podziemnymi na terenie położonym przy ul. Partyzantów 70 w Gdańsku, w granicach działek oznaczonych nr ewid. 80/4, 80/5, 86/1 i 86/2.

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij