Gdańsk ul.Zabytkowa 3,5, Partyzantów 70

Szczegóły


Status: Wystawione do sprzedaży
Termin licytacji: 24.09.2021
Cena wywoławcza: 35 000 000 zł
  • powierzchnia gruntu:  27864 ha
  • powierzchnia użytkowa pomieszczeń:  6675 m2
  • dla w/w obszaru brak planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska – Uchwała nr LI/1506/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2018 r. nieruchomość położona jest na obszarze przeznaczonym pod funkcję mieszkaniowo-usługową z identyfikacją obszarów i ośrodków usługowych centralnego pasma usługowego.
    W odniesieniu do części nieruchomości została wydana decyzja nr 137 Prezydenta Miasta Gdańska o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (dWZ). Rodzaj inwestycji określono jako: „realizacja zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z funkcją usługową i garażami podziemnymi na terenie położonym przy ul. Partyzantów 70 w Gdańsku, w granicach działek oznaczonych nr ewid. 80/4, 80/5, 86/1 i 86/2.

 


Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Wydział Zarządzania Nieruchomościami w Gdańsku

tel.: +48 502 012 367

ul. Targ Rakowy 7/8

80-940 Gdańsk

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Nieruchomość zabudowana
powierzchnia użytkowa 6 675 m2
powierzchnia gruntu 27 864 m2
status Wystawione do sprzedaży
termin licytacji 24.09.2021
cena wywoławcza 35 000 000 zł
województwo pomorskie
gmina Gdańsk
powiat Gdańsk
miejscowość Gdańsk

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Partyzantów Nr 70, gminie Gdańsk M., powiecie Gdańsk M., województwie pomorskim, objętej księgą wieczystą Nr GD1G/00018036/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami:
– 80/1 o powierzchni 0,0960 ha, wraz z posadowionym na niej, stanowiącym odrębną nieruchomość budynkiem biurowym o powierzchni zabudowy 437 m2;
– 80/2 o powierzchni 0,0307 ha, niezabudowana;
– 80/4 o powierzchni 0,2331 ha, wraz z posadowionym na niej, stanowiącym odrębną nieruchomość budynkiem magazynowym o powierzchni zabudowy 1 106 m2;
– 80/5 o powierzchni 1,3344 ha, wraz z posadowionymi na niej, stanowiącymi odrębną nieruchomość 3 budynkami magazynowymi o łącznej powierzchni zabudowy 410 m2, 3 pozostałymi budynkami niemieszkalnymi o łącznej powierzchni zabudowy 212 m2, 2 budynkami handlowo-usługowymi o łącznej powierzchni zabudowy 214 m2, budynkiem przemysłowym o powierzchni zabudowy 102 m2, budynkiem transportu i łączności o powierzchni zabudowy 2286 m2;
– 86/1 o powierzchni 0,4780 ha, wraz z posadowionym na niej, stanowiącym odrębną nieruchomość budynkiem: handlowo-usługowym o powierzchni zabudowy 1 874 m2 oraz pozostałym niemieszkalnym o powierzchni zabudowy 34 m2,położonej w Gdańsku przy ul. Zabytkowej Nr 3, objętej księgą wieczystą Nr GD1G/00116781/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych położonej w Gdańsku przy ul. Zabytkowej Nr 5,
– 86/2 o powierzchni 0,6142 ha położonej w Gdańsku przy ul. Zabytkowej Nr 5, objętej księgą wieczystą Nr GD1G/00081248/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych,
Nieruchomość położona jest w dzielnicy Wrzeszcz w północno-środkowej części miasta Gdańsk, 2 km na południowy zachód od dworca PKP Gdańsk Wrzeszcz oraz około 8 km od portu lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy. W okolicy dominuje zabudowa mieszkaniowa.
Dla w/w obszaru brak planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska – Uchwała nr LI/1506/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2018 r. nieruchomość położona jest na obszarze przeznaczonym pod funkcję mieszkaniowo-usługową z identyfikacją obszarów i ośrodków usługowych centralnego pasma usługowego.
W odniesieniu do części nieruchomości została wydana decyzja Prezydenta Miasta Gdańska o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (dWZ). Rodzaj inwestycji określono jako: „realizacja zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z funkcją usługową i garażami podziemnymi na terenie położonym przy ul. Partyzantów 70 w Gdańsku, w granicach działek oznaczonych nr ewid. 80/4, 80/5, 86/1 i 86/2.

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest zaakceptowanie Umowy użytkowania stanowiącej część oferty.

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij