Gdynia, Plac Konstytucji – nieruchomość zabudowana

Szczegóły


Status: Wystawione do sprzedaży
Termin licytacji: 15.06.2021
Cena wywoławcza: 23 000 000 zł
  • działka ewidencyjna nr 955 obręb 0026 obszaru 0,0789 ha (KW GD1Y/00105005/9)
  • działki ewidencyjne nr 957,  959, 960, 963/1, 963/2, 964/1, 964/2, 1109/1, 1109/2, 1110 łącznego obszaru 0,8556 ha (KW GD1Y/00008955/3)
  • powierzchnia użytkowa budynków:
  • budynek biurowy – 10 410 m2
  • budynek niemieszkalny – 20 m2 (posadowiony na działce nr 960)
  • budynek niemieszkalny – 9 m2 (posadowiony na działce nr 957)
  • budynek niemieszkalny – 4 m2 (posadowiony na działce nr 1109/2)
  • dla działek nr 955,957,959,960,963/2,964/2,1109/2,1110 obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Jana z Kolna i projektowanej Nowej Węglowej. Zgodnie z nim działki położone są na obszarze oznaczonym symbolem 02KS/UC: tereny urządzeń komunikacji samochodowej/zabudowa usługowa z dopuszczeniem lokalizacji obiektów handlowych o pow. sprzedaży powyżej 2000m2, obiekty i urządzenia publicznego transportu zbiorowego stanowiące część węzła integracyjnego Gdynia Główna (m.in.przystanki i parkingi długoterminowe transportu zbiorowego, postoje „park and ride”) /ogólnomiejski ośrodek usługowy. Usługi wymagane są w pierzei pl.Konstytucji oraz w parterach budynków realizowanych wzdłuż ciągów usługowych. Natomiast działki nr963/1,964/1,1109/1 w ww. planie znajdują się w granicach strefy planistycznej oznaczonej symbolem 25KD-Z(KD-L)½ – droga publiczna zbiorcza (docelowo droga publiczna lokalna)–pl.Konstytucji, obiekty i urządzenia publicznego transportu zbiorowego, stanowiące część węzła integracyjnego Gdynia Główna (m.in.przystanki transportu zbiorowego, podjazd taksówek, postoje„kiss and ride”,parkingi dla rowerów). Wyżej wymienione działki zostały wydzielone pod drogę z urzędu, w związku z powyższym pozostają nadal własnością dotychczasowych podmiotów, mogą jednak zostać objęte procedurą wywłaszczeniową na podstawie osobnej decyzji wywłaszczeniowej.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Wydział Zarządzania Nieruchomościami w Gdańsku

tel.: +48 502 012 367

ul. Targ Rakowy 7/8

80-940 Gdańsk

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Nieruchomość zabudowana
powierzchnia użytkowa 10 443 m2
powierzchnia gruntu 9 345 m2
status Wystawione do sprzedaży
termin licytacji 15.06.2021
cena wywoławcza 23 000 000 zł
województwo pomorskie
gmina Gdynia
powiat Gdynia
miejscowość Gdynia

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako:działki nr: 957; 959; 960; 963/1; 963/2; 964/1; 964/2;1109/1;1109/2;1110 o łącznej powierzchni 0,8556 ha, objęte KW nr GD1Y/00008955/3, wraz z posadowionymi na nich budynkami:–na działkach nr 957;960,964/2;963/2;1109/2;111 – budynek oznaczony w kartotece budynków, jako budynek biurowy. Na działce nr 960 – budynek oznaczony jako pozostałe budynki niemieszkalne. Na działce nr 1109/2 – budynek oznaczony jako pozostałe budynki niemieszkalne. Na działce nr 957 – budynek oznaczony jako pozostałe budynki niemieszkalne. Na działce nr 954,1110 – budowla – wiata. Działka nr 955 o powierzchni 0,0789 ha objęta KW GD1Y/00105005/9 (działka niezabudowana). Nieruchomość zlokalizowana w Gdyni, w dzielnicy Śródmieście, przy Placu Konstytucji 2, w niewielkiej odległości od ul. J.Wiśniewskiego oraz w bezpośrednim sąsiedztwie (od strony południowej) torowiska kolejowego. Działki stanowią ciągły obszar gruntu o bardzo nieregularnym przebiegu granic. Powierzchnia terenu jest płaska, bez wyraźnej mikrorzeźby. Teren nieruchomości jest oświetlony, ogrodzony, utwardzony. Dzielnica, w której położona jest nieruchomość jest starszą dzielnicą mieszkalną z gęstą zabudową wielorodzinną oraz usługową. Ruch kołowy, jednokierunkowy odbywa się wokół Pl.Konstytucji, a następnie wzdłuż ulic odchodzących od ronda. Ruch uliczny w bezpośrednim sąsiedztwie jest stosunkowo niewielki, wymuszony dojazdem do pobliskiego wewnętrznego parkingu oraz budynku usługowego, położonego przy ul. J.Wiśniewskiego 3. Dostęp do środków komunikacji miejskiej bardzo dobry, najbliższy przystanek autobusowy znajduje się ok. 300 m od nieruchomości. W odległości ok. 300 m od nieruchomości znajduje się budynek dworca kolejowego (Gdynia Główna), w odległości ok. 700 m znajduje się Prokuratura Rejonowa, w odległości ok. 1000 m znajduje się Szpital Wojewódzki, Urząd Pocztowy Gdynia 1, I Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Urząd Miasta Gdyni oddalony jest od nieruchomości o ok. 2,5 km. Dojazd do północno – wschodniej granicy nieruchomości jest możliwy drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej.

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij