Karłowice – lokal użytkowy

Szczegóły


Status: Wystawione do sprzedaży
Termin licytacji: 27.10.2021
Cena wywoławcza: 57 000 zł
  • lokal użytkowy nr 2 o powierzchni użytkowej 45,46m2
  • budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, teletechniczną, natomiast budynek gospodarczy wyposażony jest w instalację elektryczną
  • w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wsi Karłowice nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem „1MU”, stanowiącym tereny zabudowy mieszkalno-usługowej

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Wydział Zarządzania Nieruchomościami w Katowicach

tel.: 32 253 23 49, 519 034 724

Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7

40-940 Katowice

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Lokal użytkowy
powierzchnia użytkowa 45 m2
status Wystawione do sprzedaży
termin licytacji 27.10.2021
cena wywoławcza 57 000 zł
województwo opolskie
gmina Popielów
powiat Opolski
miejscowość Karłowice

Przedmiotem sprzedaży jest  prawo własności lokalu użytkowego nr 2 o powierzchni użytkowej 45,46m2, usytuowanego na parterze budynku mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi: jednym pomieszczeniem w piwnicy ww. budynku oraz trzema pomieszczeniami usytuowanymi w budynku gospodarczym o łącznej powierzchni 3,59m2.
Z lokalem związany jest udział w częściach wspólnych budynku oraz urządzeń i w prawie własności gruntu w wysokości 2758/1000.
Dostęp do lokalu jest niezależny – wejście od frontu budynku.
W budynku znajduje się również lokal nr 1 który jest lokalem mieszkalnym.
Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka o numerze 225 o powierzchni
0,1300 ha, położona w miejscowości Karłowice ul. Kolejowa 20, gminie Popielów, powiecie opolskim, województwie opolskim, objęta księgą wieczystą nr OP1B/00005769/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych. Lokal użytkowy nr 2 składa się z dwóch pomieszczeń, korytarza, łazienki oraz WC, do lokalu  przynależą  pomieszczenia przynależne: jedno w piwnicy budynku mieszkalnego oraz trzy w budynku gospodarczym. Wejście do lokalu użytkowego nr 2 jest niezależne, od frontu budynku. Budynek mieszkalny wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, teletechniczną, natomiast budynek gospodarczy wyposażony jest w instalację elektryczną.
W dniu 07.05..2012r. Starosta Opolski wydał zaświadczenie  nr WB.7356.16-2.12, że lokal użytkowy nr 2 w budynku mieszkalnym w Karłowicach przy ul. Kolejowej 20 wraz z pomieszczeniami przynależnymi tj. piwnicą nr 3 w budynku mieszkalnym i trzema pomieszczeniami w budynku gospodarczym jest samodzielnym lokalem w rozumieniu ustawy z dnia 24.06.1994r. o własności lokali. Według zapisów w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wsi Karłowice, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Popielów nr XXXI/260/06 z dnia 03.02.2006r. przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem „1MU”, stanowiącym tereny zabudowy mieszkalno-usługowej.
W gruncie działki 225 znajduje się infrastruktura teletechniczna Orange Polska S.A. Poczta Polska S.A. ustanowi na rzecz Orange Polska S.A. ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności  przesyłu o powierzchni 37,04m2  dla infrastruktury teletechnicznej, którą stanowi kabel doziemny o długości 36,00m wraz z pasem ochronnym z każdej strony.
W dziale III księgi wieczystej wpisane zostało roszczenie dotychczasowego właściciela gruntu o opłatę przekształceniową w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości, zgodnie
z zaświadczeniem Starosty Opolskiego z dnia 04.03.2019r. GN.6825.103.2019.AG potwierdzającym przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe
w prawo własności tego gruntu.
Karłowice są wsią położoną w północnej części gminy Popielów, w powicie opolskim w odległości 7 km od Popielowa, ok. 25 km od Murowa, ok. 20 km od miejscowości Brzeg oraz ok. 33 km od Niemodlina. Przez Karłowice przebiega droga powiatowa 1348 O. W bezpośrednim otoczeniu znajduje się niska zabudowa wielorodzinna oraz mieszkalno-gospodarcza.
Działka posiada dostęp do drogi publicznej, będącej jedną z głównych ulic wsi Karłowice.

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij