Kłodawa – nieruchomość zabudowana

Szczegóły


Status: Wystawione do sprzedaży
Termin licytacji: 11.12.2018
Cena wywoławcza: 220 000 zł

Szukasz idealnego miejsca do zainwestowania kapitału w pobliżu terenów wodno-rekreacyjnych? Poczta Polska S.A. przygotowała dla Ciebie ofertę sprzedaży.

 


Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Wydział Zarządzania Nieruchomościami w Poznaniu

tel.: 061 869 72 11, +48 502 016 607

ul. Głogowska 17

60-943 Poznań

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Nieruchomość zabudowana
powierzchnia użytkowa 218 m2
powierzchnia gruntu 4 709 m2
status Wystawione do sprzedaży
termin licytacji 11.12.2018
cena wywoławcza 220 000 zł
województwo lubuskie
gmina Kłodawa
powiat Gorzowski
miejscowość Kłodawa

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka numer 453/3, o powierzchni 0,4709 ha, wraz z posadowionymi na niej, stanowiącymi odrębny przedmiot własności budynkami: produkcyjnym usługowym i gospodarczym dla rolnictwa o powierzchni użytkowej 119,50 m2 i handlowo-usługowym o powierzchni użytkowej 49,20 m2, stanowiącymi jedną bryłę oraz produkcyjnym usługowym i gospodarczym dla rolnictwa o powierzchni użytkowej 49,30 m2, wraz z udziałem równym ½ części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka numer 453,2, o powierzchni 0,0128 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową. Nieruchomość jest położona w miejscowości Kłodawa przy ul. Gorzowskiej 43a, gminie Kłodawa, powiecie gorzowskim, województwie lubuskim. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Złotowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr GW1G/00014708/8 przez Sąd Rejonowy w Gorzowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Budynki nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej.

Nieruchomość, zgodnie z przepisami prawa, podlega prawu pierwokupu, które może wykonać podmiot uprawniony.                  Nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu osoby nieuprawnione zgodnie z ustawą, które przed przystąpieniem do przetargu nie uzyskają zgody KOWR na nabycie przedmiotowej nieruchomości.

Uzbrojenie: instalacja elektryczna (wodociągowa, kanalizacyjna w zasięgu). Dojazd do nieruchomości ulicą Gorzowską. Sąsiedztwo korzystne, w otoczeniu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz jezioro Kłodawskie. Większość działki nie jest zabudowana, rosną pojedyncze drzewa. Działka przylega do linii brzegowej jeziora. Teren, na którym położona jest nieruchomość nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie było wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Kłodawy nr XXIX/228/13 z dnia 12 czerwca 2013 r., nw. działki są położone na obszarze przeznaczonym pod:

  • dz. nr 453/2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
  • dz. nr 453/3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – w części zachodniej; tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usług turystyki – w części środkowej oraz teren zieleni – w części wschodniej.                                                                                                                                                                                                 Nieruchomość nie jest też objęta obszarem rewitalizacyjnym.

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij