Łążyn – nieruchomość zabudowana

Szczegóły


Status: Wystawione do sprzedaży
Termin licytacji: 20.12.2023
Cena wywoławcza: 134 000 zł
  • powierzchnia użytkowa budynku 119,84 m2
  • powierzchnia gruntu 501  m2
  • w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubawa działka nr 187/5, obręb Łążyn znajduje się w obszarze zwartej zabudowy oraz rozwoju zabudowy

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Ośrodek Infrastruktury w Białymstoku

tel.: 502 338 116; 85 662 35 51

ul. Kolejowa 26

15-959 Białystok

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Nieruchomość zabudowana
powierzchnia użytkowa 119 m2
powierzchnia gruntu 501 m2
status Wystawione do sprzedaży
termin licytacji 20.12.2023
cena wywoławcza 134 000 zł
województwo warmińsko-Mazurskie
gmina Lubawa
powiat Iławski
miejscowość Łążyn

Przedmiotem sprzedaży prawo własności nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 187/5 o powierzchni 0,0501 ha wraz z posadowionym na niej pozostałym budynkiem niemieszkalnym o powierzchni zabudowy 152 m2, położonej w miejscowości Łążyn 22A, gm. Lubawa, pow. iławski, woj. warmińsko-mazurskie, objętej księgą wieczystą Nr EL1I/00021637/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Iławie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
W trybie określonym w art. 252 Kodeksu cywilnego zostanie ustanowione przez Pocztę Polską S.A. na rzecz operatora telekomunikacyjnego nieodpłatne, nieograniczone w czasie, ograniczone prawo rzeczowe w postaci prawa użytkowania pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 19,19 m2 usytuowanych na parterze w pozostałym budynku niemieszkalnym.
Zostanie ustanowione przez Pocztę Polską S.A. na rzecz operatora telekomunikacyjnego nieograniczone w czasie ograniczone prawo rzeczowe w postaci użytkowania powierzchni 2,89 m2 na elewacji pozostałego budynku niemieszkalnego pod urządzenia.W trybie określonym w art. 3051 Kodeksu cywilnego, zostanie ustanowione przez Pocztę Polską S.A. na rzecz operatora telekomunikacyjnego, nieodpłatne, nieograniczone w czasie, ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności przesyłu
o powierzchni 38,37 m2 dla infrastruktury teletechnicznej zlokalizowanej w gruncie działki nr 187/5. Działka o numerze ewidencyjnym 187/5 obszaru 0,0501 ha, użytek: B; budynek jest wyposażony w instalację elektryczną, c.o. zasilaną z lokalnej kotłowni olejowej, wodociągową zasilaną z sieci gminnej i kanalizacyjną z odprowadzeniem do zbiornika bezodpływowego znajdującego się na sąsiedniej działce.Budynek znajduje się przy szosie przechodzącej przez wieś, w sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych. Nieruchomość graniczy: od strony południowo – wschodniej z utwardzoną drogą (asfalt), budynek jedną ścianą przylega do zabudowy użytkowej na sąsiedniej działce.

 

 

 

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij