Łążyn – nieruchomość zabudowana

Szczegóły


Status: Wystawione do sprzedaży
Termin licytacji: 21.06.2023
Cena wywoławcza: 134 000 zł
  • powierzchnia użytkowa budynku 119,84 m2
  • powierzchnia gruntu 501  m2
  • ograniczone prawo rzeczowe w postaci prawa użytkowania pomieszczenia o powierzchni 19,19 m2 w budynku niemieszkalnym
  • ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności przesyłu dla infrastruktury teletechnicznej zlokalizowanej w gruncie działki nr 187/5 o powierzchni 38,37 m2
  • w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubawa działka nr 187/5, obręb Łążyn znajduje się w obszarze zwartej zabudowy oraz rozwoju zabudowy
  • Ograniczone prawo rzeczowe w postaci użytkowania powierzchni 2,89 m2 na elewacji pozostałego budynku niemieszkalnego pod urządzenia

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Ośrodek Infrastruktury w Białymstoku

tel.: 502 338 116; 85 662 35 51

ul. Kolejowa 26

15-959 Białystok

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Nieruchomość zabudowana
powierzchnia użytkowa 119 m2
powierzchnia gruntu 501 m2
status Wystawione do sprzedaży
termin licytacji 21.06.2023
cena wywoławcza 134 000 zł
województwo warmińsko-Mazurskie
gmina Lubawa
powiat Iławski
miejscowość Łążyn

Prawo własności nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 187/5 o powierzchni 0,0501 ha wraz

z posadowionym na niej pozostałym budynkiem niemieszkalnym o powierzchni zabudowy 152 m2, położonej w miejscowości Łążyn 22A, gm. Lubawa, pow. iławski, woj. warmińsko-mazurskie, objętej księgą wieczystą Nr EL1I/00021637/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Iławie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy;

Zostało zlecone wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej;

Nieruchomość, zgodnie z przepisami prawa, podlega prawu pierwokupu, które może wykonać podmiot uprawniony. Sprzedaż nieruchomości nastąpi na rzecz Nabywcy wyłonionego w przetargu w przypadku niezrealizowania prawa pierwokupu przez uprawniony podmiot;

W trybie określonym w art. 252 Kodeksu cywilnego zostanie ustanowione przez Pocztę Polską S.A. na rzecz operatora telekomunikacyjnego nieodpłatne, nieograniczone w czasie, ograniczone prawo rzeczowe w postaci prawa użytkowania pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 19,19 m2 usytuowanych na parterze w pozostałym budynku niemieszkalnym;

Zostanie ustanowione przez Pocztę Polską S.A. na rzecz operatora telekomunikacyjnego nieograniczone w czasie ograniczone prawo rzeczowe w postaci użytkowania powierzchni 2,89 m2 na elewacji pozostałego budynku niemieszkalnego pod urządzenia:

W trybie określonym w art. 3051 Kodeksu cywilnego, zostanie ustanowione przez Pocztę Polską S.A. na rzecz operatora telekomunikacyjnego, nieodpłatne, nieograniczone w czasie, ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności przesyłu o powierzchni 38,37 m2 dla infrastruktury teletechnicznej zlokalizowanej w gruncie działki nr 187/5.

Część dachu oraz odprowadzanie wód opadowych z budynku sąsiedniego posadowionego na działce nr 187/4 przekracza granice działki nr 187/5

 

 

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij