Nowogard – działka niezabudowana nr. 212/2

Szczegóły


Status: Wystawione do sprzedaży
Termin licytacji: 12.08.2021
Cena wywoławcza: 64 000 zł
  • niezabudowana działka gruntu o powierzchni 01297 ha, wraz z udziałem w drodze w wysokości 1/3 części drogi wewnętrznej;
  • niezabudowana działka numer 212/2 o powierzchni 0,1297 ha o użytkach gruntowych;
  • uzbrojenie: sieć energetyczna, wodno-kanalizacyjna i gazowa znajduje się w zasięgu działki,
    tj. przy granicy działki w drodze dojazdowej ul. Rzeszowskiego. Od strony zachodniej przez działkę przechodzi sieć gazowa (Ø 40);
  • na działce znajduje się namiot foliowy, a także poniemiecki schron. Część gruntu o pow.
    1060 m2, działki nr 212/2 dzierżawiona jest na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas nieoznaczony jako ogródek;
  • działka znajduje się w pierwszej linii zabudowy od ul. S. Rzeszowskiego, wjazd na działkę odbywa się od drogi wewnętrznej działki nr 212/3.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Wydział Zarządzania Nieruchomościami w Szczecinie

tel.: 91 440 14 64

Niepodległości 41/42

70-940 Szczecin

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Nieruchomość niezabudowana
powierzchnia gruntu 1 297 m2
status Wystawione do sprzedaży
termin licytacji 12.08.2021
cena wywoławcza 64 000 zł
województwo zachodniopomorskie
gmina Nowogard
powiat Goleniowski
miejscowość Nowogard

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego części nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 212/2  o powierzchni 0,1297 ha wraz z udziałem w wysokości 1/3 części w działce nr 212/3 o powierzchni 0,0393 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną, położonej w miejscowości Nowogard, w gminie Nowogard, w powiecie goleniowskim, w województwie zachodniopomorskim.

Niezabudowana działka gruntu wpisana jest w księdze wieczystej nr SZ1O/00020103/7  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Goleniowie V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zgodnie z Zaświadczeniem o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego ABPP.6727.323.2019.AP  wydanym dn. 23.09.2019 r. Teren działki nr 212/2 i 212/3 obręb 5 miasta Nowogard nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz dla w/w terenu nie wydano decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Nowogard zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIV/345/02 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 czerwca 2002r. zmienionego uchwałą nr XLV/380/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 listopada 2010 roku przedmiotowy teren przeznaczony jest pod: istniejące obszary zabudowy mieszkaniowej z dopuszczalnymi funkcjami uzupełniającymi (usługi, rekreacja, drogi wew. itp.).

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij