Pęczniew – nieruchomość zabudowana

Szczegóły


Status: Wystawione do sprzedaży
Termin licytacji: 24.09.2021
Cena wywoławcza: 60 000 zł
  • powierzchnia gruntu: 240 m2
  • powierzchnia użytkowa lokali: 81,09 m2
  • Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pęczniew nieruchomość objęta jest zapisem „istniejące tereny o podstawowej funkcji mieszkaniowej  z dopuszczeniem usług nieuciążliwych”.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Wydział Zarządzania Nieruchomościami w Łodzi

tel.: 502 015 605

Al. Tadeusza Kościuszki 5/7

90-940 Łódź

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Nieruchomość zabudowana
powierzchnia użytkowa 81 m2
powierzchnia gruntu 240 m2
status Wystawione do sprzedaży
termin licytacji 24.09.2021
cena wywoławcza 60 000 zł
województwo łódzkie
gmina Pęczniew
powiat Poddębicki
miejscowość Pęczniew

Przedmiot sprzedaży obejmuje prawo wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 224, o powierzchni 240 m2, położonej w miejscowości Pęczniew przy ul. Rynek 10, gmina Pęczniew, powiat poddębicki, województwo łódzkie, wraz z posadowionymi na niej, stanowiącym odrębną nieruchomość budynkami jednokondygnacyjnymi: handlowo – usługowym  o pow. użytkowej: 79,87 m² oraz innym niemieszkalnym – sanitarnym o pow. użytkowej 1,22 m².
Nieruchomość objęta księgą wieczystą KW Nr SR2L/00006076/0.
Nieruchomość usytuowana jest na terenie, na którym brak jest miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla gminy Pęczniew oraz obowiązującej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pęczniew nieruchomość objęta jest zapisem „istniejące tereny o podstawowej funkcji mieszkaniowej  z dopuszczeniem usług nieuciążliwych”.

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij