Przeradz – nieruchomość niezabudowana

Szczegóły


Status: Przygotowywane do sprzedaży
  • powierzchnia działki gruntu 1810 m2
  • działka nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Wydział Zarządzania Nieruchomościami w Szczecinie

tel.: 502 019 781; 91 440 13 47

Al. Niepodległości 41/42

70-940 Szczecin

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Nieruchomość niezabudowana
powierzchnia gruntu 1 810 m2
status Przygotowywane do sprzedaży
województwo zachodniopomorskie
gmina Grzmiąca
powiat Szczecinecki
miejscowość Przeradz

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów nr 209/2 o powierzchni 1810 m2 w miejscowości Przeradz. Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej – siedliska rolne, budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne niskiej intensywności, składy i wytwórczość usługi podstawowe, obiekty i urządzenia obsługi mieszkańców w tym infrastruktury technicznej; grunty orne – podstawowe przeznaczenie terenów pod uprawy polowe i ogrodnictwo. Dopuszcza się lokalizację siedlisk rolnych, urządzeń infrastruktury technicznej oraz zalesienia. Dostęp do nieruchomości z drogi publicznej powiatowej. Wyposażenie w media: działka jest nieuzbrojona. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą KW nr KO1I/00020591/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość położona jest w centrum wsi przy drodze powiatowej, w drugiej linii zabudowy. Bliskie sąsiedztwo nieruchomości stanowią zabudowania mieszkaniowe jednorodzinne z budynkami gospodarczymi, kościół, w dalszej odległości sklep.

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij