Przeradz – nieruchomość niezabudowana

Szczegóły


Status: Wystawione do sprzedaży
Termin licytacji: 17.11.2021
Cena wywoławcza: 25 100 zł
  • niezabudowana działka gruntu o powierzchni 1810 m2
  • działka nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Wydział Zarządzania Nieruchomościami w Szczecinie

tel.: 91 440 14 64

Niepodległości 41/42

70-940 Szczecin

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Nieruchomość niezabudowana
powierzchnia gruntu 1 810 m2
status Wystawione do sprzedaży
termin licytacji 17.11.2021
cena wywoławcza 25 100 zł
województwo zachodniopomorskie
gmina Grzmiąca
powiat Szczecinecki
miejscowość Przeradz

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów nr 209/2 o powierzchni 0,1810 ha, położonej w miejscowości Przeradz.
Działka nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Grzmiąca przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem MU – tereny wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej – siedliska rolne, budownictwo jednorodzinne
i wielorodzinne niskiej intensywności, składy i wytwórczość, usługi podstawowe, obiekty i urządzenia obsługi mieszkańców
w tym infrastruktury technicznej; grunty orne – podstawowe przeznaczenie terenów pod uprawy polowe i ogrodnictwo. Dopuszcza się lokalizację siedlisk rolnych, urządzeń infrastruktury technicznej oraz zalesienia.
Dostęp do nieruchomości z drogi publicznej powiatowej.
Wyposażenie w media: działka jest nieuzbrojona.
Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą KW nr KO1I/00020591/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych.

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij