Przeradz – nieruchomość niezabudowana

Szczegóły


Status: Przygotowywane do sprzedaży
  • niezabudowana działka gruntu o powierzchni 1810 m2
  • działka nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Wydział Zarządzania Nieruchomościami w Szczecinie

tel.: 91 440 14 64

Niepodległości 41/42

70-940 Szczecin

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Nieruchomość niezabudowana
powierzchnia gruntu 1 810 m2
status Przygotowywane do sprzedaży
województwo zachodniopomorskie
gmina Grzmiąca
powiat Szczecinecki
miejscowość Przeradz

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów nr 209/2 o powierzchni 0,1810 ha, położonej w miejscowości Przeradz.
Działka nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Grzmiąca przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem
MU – tereny wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej – siedliska rolne, budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne niskiej intensywności, składy i wytwórczość, usługi podstawowe, obiekty i urządzenia obsługi mieszkańców w tym infrastruktury technicznej; grunty orne – podstawowe przeznaczenie terenów pod uprawy polowe i ogrodnictwo. Dopuszcza się lokalizację siedlisk rolnych, urządzeń infrastruktury technicznej oraz zalesienia.
Dostęp do nieruchomości z drogi publicznej powiatowej.
Wyposażenie w media: działka jest nieuzbrojona.
Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą KW nr KO1I/00020591/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych.

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij