Przytuły – nieruchomość zabudowana

Szczegóły


Status: Przygotowywane do sprzedaży
  • powierzchnia działek gruntu 803 m2
  • powierzchnia użytkowa budynku biurowego 106,34 m2
  • zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytuły działka znajduje się na terenie istniejącego zainwestowania, w obszarze ośrodka gminnego.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Wydział Zarządzania Nieruchomościami w Białymstoku

tel.: 502 338 116; 85 662 35 51

ul. Kolejowa 26

15-959 Białystok

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Nieruchomość zabudowana
powierzchnia użytkowa 106 m2
powierzchnia gruntu 803 m2
status Przygotowywane do sprzedaży
województwo podlaskie
gmina Przytuły
powiat Łomżyński
miejscowość Przytuły

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 197/1 o powierzchni 0,0803 ha wraz z posadowionym na niej, stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności, budynkiem niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 106,34 m2, położonej w miejscowości Przytuły ul. Nadstawna 2, gminie Przytuły, powiecie łomżyńskim, woj. podlaskim, objętej księga wieczystą Nr LM1L/00041690/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Łomży, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
Urząd Gminy Przytuły nie posiada ważnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytuły (Uchwała Nr XVII/115/2017 Rady Gminy Przytuły z dnia 16 lutego 2017 r.) działka znajduje się na terenie istniejącego zainwestowania, w obszarze ośrodka gminnego.

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij