Radom – nieruchomość zabudowana

Szczegóły


Status: Wystawione do sprzedaży
Termin licytacji: 30.03.2017
Cena wywoławcza: 7 000 000 zł

Planujesz rozpoczęcie inwestycji? Poczta Polska S.A. przygotowała dla Ciebie ofertę sprzedaży.


  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Dodatkowych informacji udzieli:

Joanna Idzik

tel.: (22) 505-30-64; faks 22 505 30 64

ul. Świętokrzyska 31/33

00-941 Warszawa

Powiadomienie o przetargu

Jeżeli chcesz otrzymać informację o wystawieniu niniejszej nieruchomości do przetargu podaj swój Email.

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Nieruchomość zabudowana
powierzchnia użytkowa 1 600 m2
powierzchnia gruntu 22 131 m2
status Wystawione do sprzedaży
termin licytacji 30.03.2017
cena wywoławcza 7 000 000 zł
województwo Mazowieckie
gmina Radom
powiat Radomski
miejscowość Radom

Poczta Polska S.A oferuje do sprzedaży nieruchomość gruntową zabudowaną budynkami biurowo – warsztatowymi o pow. użytkowej 1.600,19m², zlokalizowaną
w Radomiu, przy ul. Wierzbickiej 80C. W skład nieruchomości wchodzą działki ewidencyjne
o numerach 146/3, 146/16  oraz 149 o łącznej powierzchni 22.131 m². Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych   prowadzi księgę wieczystą nr RA1R/00052190/1. Działka 146/3 zabudowana jest budynkiem portierni (pow. użyt. 42,60 m²). Budynek stacji paliw (pow. użytk.260,56 m².) oraz myjnia (pow. użytk.488,50 m²) zlokalizowane są na działce nr 146/16. Przyległy do myjni budynek biurowo – warsztatowy (pow. użytk. 808,53 m²) położony jest na działkach 146/16 oraz 149. Nieruchomość ogrodzona, oświetlona i zabudowana sieciami zewnętrznymi. Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury technicznej, w tym instalacji wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej i gazowej. Teren utwardzony o kształcie zbliżonym do litery L, płaski, częściowo oświetlony, ogrodzony. Na terenie znajduje się wyłączona z użytku wiata stacji paliw z dystrybutorami i podziemnymi zbiornikami na paliwo. Wjazd na teren nieruchomości jest możliwy od strony północno – wschodniej, od ulicy Wierzbickiej, przez dwuskrzydłową ażurową bramę stalową. Z uwagi na umiejscowienie na działce  5 zbiorników paliwa przeprowadzenie badań środowiska gruntowo – wodnego. Analiza uzyskanych wyników badań wskazała istnienie zanieczyszczeń przekraczających poziom dopuszczalny w pobliżu zbiorników. Wartość rynkowa nieruchomości uwzględniać będzie  koszty działań naprawczych zanieczyszczonych gruntów. Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Przedmiotowe działki położone są na terenie, na którym podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” Wierzbicka” (Uchwała Rady Miejskiej w Radomiu nr 527/2013 z dnia 22.04.2013r.). Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom
(Uchwała nr 221/99 z dnia 29.12.1999r z późn. zm.) nieruchomość znajduje się w strefie oznaczonej symbolem U – obszary, gdzie możliwe jest rozmieszczenie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m².  Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze, którego wskaźnik intensywności zabudowy wynosi min.0,5, a max.3,0, natomiast wysokość zabudowy nie może przekroczyć 25m. Teren nie znajduje się w rejestrze zabytków pod ochroną konserwatorską ani też w strefie zagrożenia powodzią  i osuwiskami ziemnymi.

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij