Recz – lokal użytkowy nr 3

Szczegóły


Status: Wystawione do sprzedaży
Termin licytacji: 02.12.2021
Cena wywoławcza: 52 000 zł
  • lokal użytkowy o powierzchni 69,30 m2
  • budynek wyposażony jest w instalacje wodnokanalizacyjną, gazową, elektryczną, odgromową
  • wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Recz przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem U tj. tereny usług
  • nieruchomość położona jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytków

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Wydział Zarządzania Nieruchomościami w Szczecinie

tel.: 91 440 14 64

Niepodległości 41/42

70-940 Szczecin

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Lokal użytkowy
powierzchnia użytkowa 70 m2
status Wystawione do sprzedaży
termin licytacji 02.12.2021
cena wywoławcza 52 000 zł
województwo zachodniopomorskie
gmina Recz
powiat Choszczeński
miejscowość Recz

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 69,30 m2, usytuowanego na parterze trzylokalowego budynku mieszkalnego, do którego przynależą: wszystkie pomieszczenia budynku gospodarczego numer 1 o powierzchni użytkowej 243,90 m2 (obiekt znajduje się w złym stanie technicznym, nie nadaje się do dalszego użytkowania) oraz nr 2 o pow. 53,25 m2 wraz ze związanym z tym lokalem udziałem w wysokości 759/1000 w częściach wspólnych budynku i we własności działki gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów numerem 268 o powierzchni 0,1266 ha w miejscowości Recz przy ul. Tylnej 14, gmina Recz, powiat choszczeński. Budynek wyposażony jest w instalacje wodnokanalizacyjną, gazową, elektryczną, odgromową. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą KW Nr SZ1C/00007334/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Zgodnie z uchwałą nr IX/51/03 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Recz
przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem U tj. tereny usług. Nieruchomość położona jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytków pod nr 77 decyzją z dnia 27 lutego 1956 r. (decyzja znak KI-V-0/59/56) – w obszarze tym wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia wszelkich działań inwestycyjnych.
Z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo do gruntu o numerze ewidencyjnym 268 uległo przekształceniu we własność na mocy Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. W związku z przekształceniem na właścicielu lub współwłaścicielu gruntu ciąży obowiązek wnoszenia rocznej opłaty z tytułu przekształcenia.

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij