Skandawa – lokal użytkowy

Szczegóły


Status: Przygotowywane do sprzedaży
  • lokal użytkowy nr 1 o powierzchni użytkowej 52,11 m2
  • powierzchnia działki, na której znajduje się przedmiotowa nieruchomość to 0,1350 ha
  • brak MPZP, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Barciany, działka nr 211/2 została zdefiniowana jako teren zabudowy zagrodowej; 

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Ośrodek Infrastruktury w Białymstoku

tel.: 502 338 116; 85 662 35 51

ul. Kolejowa 26

15-959 Białystok

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Lokal użytkowy
powierzchnia użytkowa 52 m2
status Przygotowywane do sprzedaży
województwo warmińsko-Mazurskie
gmina Barciany
powiat Kętrzyński
miejscowość Skandawa

Lokal użytkowy nr 1 o powierzchni użytkowej 52,11 m2 usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym, do którego przynależą: pomieszczenie na strychu oznaczone nr 3.6 o powierzchni użytkowej 14,91 m2 oraz pomieszczenie gospodarcze nr 2 usytuowane w pozostałym budynku niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 16,64 m2, posadowionym na nieruchomości, będącej współwłasnością Poczty Polskiej S.A. oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 211/2 o powierzchni 0,1350 ha, położonej w miejscowości Skandawa nr 13, w gminie Barciany, w powiecie kętrzyńskim, województwie warmińsko-mazurskim, objętej księgą wieczystą Nr OL1K/00005472/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kętrzynie V Wydział Ksiąg Wieczystych, wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 391/1000 w części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności opisanej nieruchomości oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Przedmiotowa działka gruntowa znajduje się na terenie, dla którego nie opracowano aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Barciany, działka nr 211/2 w obrębie Skandawa została zdefiniowana jako teren zabudowy zagrodowej. Na terenie przedmiotowej działki występuje Granica OSOP Natura 2000 Ostoja Warmińska.

 

 

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij