Staw – nieruchomość zabudowana

Szczegóły


Status: Wystawione do sprzedaży
Termin licytacji: 20.07.2022
Cena wywoławcza: 179 000 zł
  • powierzchnia działki gruntu 2800 m2
  • powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego 239,51 m2
  • brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na terenach mieszkalnictwa i usług towarzyszących.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Ośrodek Infrastruktury w Poznaniu

tel.: +48 502 018 612; +48 504 733 664; 61 886 56 21

ul. Głogowska 17

60-943 Poznań

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Nieruchomość zabudowana
powierzchnia użytkowa 239 m2
powierzchnia gruntu 2 800 m2
status Wystawione do sprzedaży
termin licytacji 20.07.2022
cena wywoławcza 179 000 zł
województwo lubuskie
gmina Lubiszyn
powiat Gorzowski
miejscowość Staw

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 537 o powierzchni 0,2800 ha wraz z posadowionymi na niej budynkami: mieszkalnym o powierzchni użytkowej 239,51 m2 oraz gospodarczym o powierzchni użytkowej 27,56 m2 położonej w miejscowości Staw 32, gminie Lubiszyn, powiecie gorzowskim, województwie lubuskim, dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW GW1G/00045550/1.
Dojazd do nieruchomości dogodny – odbywa się drogą o nawierzchni asfaltowej, do której działka posiada bezpośredni dostęp. Budynek jest wyposażony w następujące instalacje: elektryczną, wodociągową. Ścieki odprowadzane do zbiornika bezodpływowego (szambo). Centralne ogrzewanie olejowe. Zgodnie z wydanym dnia 17.11.2021 r. zaświadczeniem teren, na którym położona jest przedmiotowa działka nie jest objęty obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubiszyn zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Lubiszyn z dnia 28.04.2000 nr XII/99/00 następnie zmienionego Uchwałą Rady Gminy nr XXVII/229/2021, z dnia 30.09.2021 r. są to tereny mieszkalnictwa i usług towarzyszących. Dla wyżej wymienionej działki nie była też wydana decyzja o warunkach zabudowy oraz celu publicznego. Ponadto działka nie jest objęta Prawem Rewitalizacyjnym. Zgodnie z pismem Lubuskiego Konserwatora Zabytków z dnia 17.09.2021 r. nieruchomość składająca się z budynku poczty lata 20./30. XX wieku ujęty w wykazie zabytków nieruchomych, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 18.03.2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zmianie niektórych innych ustaw (dz. U. z 2010 r., Nr 75, poz. 474), niewpisany indywidualnie do rejestru zabytków. Jeśli przyszły nabywca wystąpi z wnioskiem o sporządzenie i dostarczenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynków wszelkie koszty związane z tym opracowaniem będą spoczywały na nabywcy.

 

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij