Sterławki Wielkie – nieruchomość zabudowana

Szczegóły


Status: Wystawione do sprzedaży
Termin licytacji: 18.08.2021
Cena wywoławcza: 142 000 zł
  • powierzchnia gruntu: 0,6411 ha
  • powierzchnia użytkowa pomieszczeń: 118,78 m2
  • brak MPZP
  • W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Wydział Zarządzania Nieruchomościami w Białymstoku

tel.: 502 338 116; 85 662 35 51

ul. Kolejowa 26

15-959 Białystok

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Nieruchomość zabudowana
powierzchnia użytkowa 119 m2
powierzchnia gruntu 6 411 m2
status Wystawione do sprzedaży
termin licytacji 18.08.2021
cena wywoławcza 142 000 zł
województwo warmińsko-Mazurskie
gmina Ryn
powiat Giżycki
miejscowość Sterławki Wielkie

Prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 422 o powierzchni 0,6411 ha wraz z posadowionymi na niej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 118,78 m2 oraz budynkiem produkcyjnym, usługowym i gospodarczym dla rolnictwa o powierzchni użytkowej 53,54 m2, położonej w miejscowości Sterławki Wielkie nr 24, w gminie Ryn, w powiecie giżyckim, w województwie warmińsko-mazurskim, objętej księgą wieczystą numer OL1G/00025606/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Działka nr 422 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy.
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ryn, działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. W dniu 18.07.2000r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy ważna do 18.07.2001 r. dla inwestycji polegającej na planowanej budowie szamba. Działka  nie znajduje się na obszarze objętym rewitalizacją, oraz nie znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.

W trybie określonym w art. 252 Kodeksu cywilnego zostało ustanowione przez Pocztę Polską S.A. na rzecz operatora telekomunikacyjnego nieodpłatne, nieograniczone w czasie, ograniczone prawo rzeczowe w postaci prawa użytkowania pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 16,93 m2 na parterze budynku mieszkalnego.

W trybie określonym w art. 3051 Kodeksu cywilnego zostało ustanowione przez Pocztę Polską S.A. na rzecz operatora telekomunikacyjnego nieodpłatne, nieograniczone w czasie, ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności przesyłu dla infrastruktury teletechnicznej zlokalizowanej w gruncie działki nr 422 o powierzchni 42,87 m2.

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij