Sterławki Wielkie – nieruchomość zabudowana

Szczegóły


Status: Przygotowywane do sprzedaży
  • powierzchnia gruntu: 0,6411 ha
  • powierzchnia użytkowa pomieszczeń: 118,78 m2
  • brak MPZP
  • W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Wydział Zarządzania Nieruchomościami w Białymstoku

tel.: 502 338 116; 85 662 35 51

ul. Kolejowa 26

15-959 Białystok

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Nieruchomość zabudowana
powierzchnia użytkowa 119 m2
powierzchnia gruntu 6 411 m2
status Przygotowywane do sprzedaży
województwo warmińsko-Mazurskie
gmina Ryn
powiat Giżycki
miejscowość Sterławki Wielkie

Prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 422, o powierzchni 0,6411 ha, wraz z posadowionym na niej, budynkiem mieszkalnym częściowo podpiwniczonym z poddaszem nieużytkowym o powierzchni użytkowej 118,78 m2 (w tym 13 pomieszczeń  na  parterze o pow.112,48 m2, 1 pomieszczenia w piwnicy o pow. 6,30 m2) oraz budynkiem innym niemieszkalnym (gospodarczym) o powierzchni użytkowej 53,54 m2, położonym w miejscowości Sterławki Wielkie nr 2, gmina Ryn, powiat giżycki, województwo warmińsko – mazurskie, objęta księgą wieczystą Nr  OL1G/00025606/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Działka nr 422 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy. W dniu 18.07.2000 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy ważna do 18.07.2001 r. dla inwestycji polegającej na planowanej budowie szamba szczelnego. Działka  nie znajduje się na obszarze objętym rewitalizacją, nie znajduje się pod ochroną konserwatorską. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ryn w części obejmującej miejscowość Sterławki Wielkie, działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.

Poczta Polska S.A. ustanowi na rzecz operatora telekomunikacyjnego ograniczone prawo rzeczowe w postaci prawa użytkowania powierzchni o łącznej wielkości 16,93 m2 w budynku eksploatacyjnym na parterze tj: pomieszczenie nr 1 o pow. 12,07 m2, pomieszczenie nr 2 o pow. 4,86  m2.

Poczta Polska S.A. ustanowi na rzecz operatora telekomunikacyjnego ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności przesyłu dla infrastruktury teletechnicznej znajdującej się w gruncie działki 422 o powierzchni  42,87 m2.

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij