Tułowice – nieruchomość zabudowana

Szczegóły


Status: Przygotowywane do sprzedaży
  • powierzchnia gruntu 0,0800 ha
  • budynek biurowy o pow. 131,52 m2
  • budynek transportu i łączności o pow. 27,02 m2
  • Brak MPZP

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Ośrodek Infrastruktury w Warszawie

tel.: 22 505-30-64

ul. Świętokrzyska 31/33

00-941 Warszawa

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Nieruchomość zabudowana
powierzchnia użytkowa 131 m2
powierzchnia gruntu 800 m2
status Przygotowywane do sprzedaży
województwo mazowieckie
gmina Brochów
powiat Sochaczewski
miejscowość Tułowice

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa oznaczona numerem ew. 354  o pow. 0,0800 ha, będąca własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Poczty Polskiej S. A., zabudowana budynkiem murowanym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym o pow. użytkowej 131,52 m2 oraz innym budynkiem transportu i łączności o pow. użytkowej 27,02 m2 stanowiącymi odrębne od gruntu przedmioty własności PP S.A.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Sochaczewie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr PL1O/00025803/4.
Budynek biurowy stanowi pustostan po zlikwidowanym urzędzie pocztowym. Obiekt jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodną z istniejącego przyłącza wodociągowego, kanalizacyjną (lokalne szambo) oraz instalacja centralnego ogrzewania (aktualnie bez kotła).
Stan techniczny budynku – słaby.
Budynek gospodarczy jest użytkowany przez Orange Polska S.A. na potrzeby centrali telefonicznej. Na nieruchomości znajduje się również infrastruktura teletechniczna posadowiona w gruncie. W momencie sprzedaży na rzecz OPL zostaną ustanowione ograniczone prawa rzeczowe w postaci:
– prawa użytkowania pomieszczeń w budynku gospodarczym o pow. 27,02 m2
– służebności przesyłu o powierzchni 85,91 m2.
Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma aktualnie obowiązującego MPZP.
Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brochów” przyjętego Uchwałą Nr IV/19/02 Rady Gminy Brochów z dnia 30.12.2002 r. z późn. zm., działka  nr  354 znajduje się w strefie kształtowania układów osadniczych na terenie oznaczonym, jako tereny adaptacji, przekształceń, porządkowania istniejącego układu osadniczego o dominującej funkcji mieszkaniowo – usługowej.
Ponadto przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta „Uproszczonym planem zagospodarowania lasu”, jak również znajduje się na terenie wobec którego Rada Gminy Brochów nie podjęła uchwały o ustanowieniu obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji, zastrzegającej prawo pierwokupu na rzecz gminy.
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się przy bocznej ulicy na tyłach parku, w odległości ok. 300 m od drogi głównej. Dojazd następuje drogą częściowo utwardzoną. Na wysokości przedmiotowej nieruchomości teren utwardzony płytami betonowymi.
W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, siedliskowa, sklep spożywczo-przemysłowy, zabudowa gospodarcza, tereny rolne oraz zespół pałacowo-parkowy.

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij