Tychowo – nieruchomość niezabudowana

Szczegóły


Status: Wystawione do sprzedaży
Termin licytacji: 04.02.2022
Cena wywoławcza: 13 000 zł
  • niezabudowana działka gruntu o powierzchni 0,1512 ha, nieuzbrojona
  • w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się jako istniejąca poczta z centralą telefoniczną oraz z częścią mieszkalną – do dalszego użytkowania
  • teren o powierzchni 286 m2 objęty umową dzierżawy zawartej na czas nieokreślony

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Ośrodek Infrastruktury w Szczecinie

tel.: 91 440 14 19 lub 502 019 781

ul. Niepodległości 41/42

70-940 Szczecin

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Nieruchomość niezabudowana
powierzchnia gruntu 1 512 m2
status Wystawione do sprzedaży
termin licytacji 04.02.2022
cena wywoławcza 13 000 zł
województwo zachodniopomorskie
gmina Sławno
powiat Sławieński
miejscowość Tychowo

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej oznaczonej numerem 261/2  o powierzchni 0,1512 ha zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym: 321306_2.0017, Tychowo, w miejscowości Tychowo, w gminie Sławno, w powiecie sławieńskim, w województwie zachodniopomorskim.
Niezabudowana działka gruntu wpisana jest w księdze wieczystej nr KO1E/00021937/8 wyodrębnionej z księgi wieczystej numer KO1E/00009209/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Sławnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr XIII/83/96 Rady Gminy Sławno z dnia 26 marca 1996 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno i wybranych miejscowości: Warszkowo, Pomiłowo, Bobrowiczki, Łętowo, Sławsko, Wrześnica (Dz. Urz. Woj. Słupskiego z 1996 r. nr 14 poz. 52) przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem UŁ – teren istniejącej poczty
z centralą telefoniczną oraz z częścią mieszkalną – do
dalszego użytkowania. Nieruchomość posiadająca numer ewidencyjny 261/2 położona jest w strefie oznaczonej symbolem A.3.5.”OW” – obszar obserwacji archeologicznej.
Południowa cześć nieruchomości gruntowej nr 261/2 tj. teren o powierzchni 286 m2 objęty jest umową najmu, która zawarta została na czas nieokreślony. W objętej umową części działki urządzony jest przejazd na sąsiednią nieruchomość (utwardzenie drogi przejazdowej metodą gospodarczą).

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij