Uniejów – działka niezabudowana

Szczegóły


Status: Wystawione do sprzedaży
Termin licytacji: 17.04.2019
Cena wywoławcza: 93 000 zł
  • powierzchnia działki gruntu 1053 m2
  • brak miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, funkcja wiodąca: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
  • działka znajduje się w strefie uzdrowiskowej „B” uzdrowiska Uniejów oraz w strefie ochrony układu historycznego miasta Uniejów

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Wydział Zarządzania Nieruchomościami w Łodzi

tel.: 42 684 07 14

Al. Tadeusza Kościuszki 5/7

90-940 Łódź

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Nieruchomość niezabudowana
powierzchnia gruntu 1 053 m2
status Wystawione do sprzedaży
termin licytacji 17.04.2019
cena wywoławcza 93 000 zł
województwo łódzkie
gmina Uniejów
powiat Poddębicki
miejscowość Uniejów

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącej niezabudowaną działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 1498 o powierzchni 0,1053 ha, położonej w miejscowości Uniejów, przy ul. Kościelnickiej, gminie Uniejów, powiecie poddębickim, województwie łódzkim, objętej księgą wieczysta Nr SR2L/00024990/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łasku VI zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w siedziba w Poddębicach. Dla działki nr ewidencyjny1498 położonej w obrębie geodezyjnym Uniejów, brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Uniejów/zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 r., (t.j Dz.U.z 2016 r. poz. 778 z póź. zm.)/. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka nr 1498 położona w obrębie Uniejów, znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: MN – funkcja wiodąca: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka znajduje się w strefie uzdrowiskowej „B” uzdrowiska Uniejów oraz w strefie ochrony układu historycznego miasta Uniejów ( strefa centrum). Nieruchomość nieuzbrojona, posiada możliwość dostępu do: energii elektrycznej,
wody z sieci, kanalizacji sanitarnej zbiorczej. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o charakterze gminnym ul. Kościelnickiej (dz. 1524) urządzonej, o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem i oświetleniem lub ul. Ireny Bojakowskiej (dz. 1497) urządzonej, o nawierzchni z trelinki betonowej, przy czym  wjazd na nieruchomość jest nieurządzony. Zgodnie z art. 109 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010 Nr 102, poz. 651 ze zm.), Gminie Uniejów przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości niezabudowanej.

 

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij