Warszawa Towarowa 5 – nieruchomość zabudowana

Szczegóły


Status: Przygotowywane do sprzedaży
  • powierzchnia działek gruntu 9474 m2
  • powierzchnia użytkowa budynków niemieszkalnych 9728 m2
  • zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolami: (C). > 30 (dz. nr 36 oraz część dz. nr 35) strefa miejska przeznaczona pod rozwój terenów wielofunkcyjnych, na których ustala się priorytet dla lokalizowania: usług z zakresu: administracji, organizacji społecznych, dyspozycji i współpracy gospodarczej, obrotu finansowego, ubezpieczeń, kultury, nauki, szkolnictwa, handlu, turystyki, hotelarstwa, sportu, transportu, łączności itp. o charakterze międzynarodowym, krajowym i ogólnomiejskim o funkcji mieszkaniowej wraz z niezbędnymi inwestycjami celu publicznego z zakresu infrastruktury społecznej; dopuszcza się lokalizowanie innych funkcji nie kolidujących z funkcjami preferowanymi;Z/I (część dz. ew. nr 35)  korytarz drogi zbiorczej  ul. Kolejowa.GP/I (dz. ew. nr 37 oraz cześć dz. ew. nr  35)  korytarz drogi głównej ruchu pieszego ul. Towarowa.Zgodnie z zaświadczeniem Nr 60/U/2019 z dnia 08 maja 2019 roku wydanym przez Prezydenta m.st. Warszawy, przedmiotowa nieruchomość nie jest położona na obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji oraz w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Ośrodek Infrastruktury w Warszawie

tel.: 22 505 30 15

ul. Łączyny 8

00-900 Warszawa

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Nieruchomość zabudowana
powierzchnia użytkowa 9 778 m2
powierzchnia gruntu 9 474 m2
status Przygotowywane do sprzedaży
województwo mazowieckie
powiat Warszawa
miejscowość Warszawa

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach: 35 o powierzchni 0,8945 ha, 36 o powierzchni 0,0436 ha i 37 o powierzchni 0,0093 ha, wraz z posadowionymi na nich, stanowiącymi odrębną nieruchomość budynkami, o łącznej powierzchni użytkowej 9 728 m2, położonych w Warszawie przy ul. Towarowej 5, powiecie m. st. Warszawa, województwie mazowieckim, objętej księgą wieczystą Nr WA4M/00193778/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość położona jest we wschodniej części dzielnicy Wola, u zbiegu ulic Kolejowej i Towarowej, ok. 1,5 km od ścisłego centrum miasta. Ulica Towarowa jest urządzona i utwardzona oraz stanowi jedną z głównych ulic tej części Warszawy. Posiada doskonałe położenie komunikacyjne: w odległości 200 m, przy pl. Zawiszy znajdują się przystanki komunikacji miejskiej: tramwaj, autobus oraz przystanek kolei podmiejskiej Warszawa Ochota oraz kolejki WKD. Najbliższy przystanek II linii Metra znajduje się w odległości 400 m – przy Rondzie Daszyńskiego. Otoczenie nieruchomości stanowią: tereny kolejowe, dawny dworzec Warszawa Główna, liczne obiekty usługowe, handlowe i hotele. W niewielkiej odległości od nieruchomości przebiegają Aleje Jerozolimskie.
Powierzchnia działek płaska, teren nieregularny, kształt wydłużony, krótszym bokiem przylega do ulicy Towarowej. Nieruchomość jest zabudowana od strony południowej. Wjazd na nieruchomość urządzony od strony ul. Kolejowej. Wejście główne do budynków usytuowane jest od południa, vis’a vis budynku Muzeum Kolejnictwa.
Nieruchomość to zwarty kompleks budynków i budowli, stanowiących jednolitą całość architektoniczną w ciągu technologicznych funkcji pocztowych, będących w przeważającej większości własnością Poczty Polskiej S.A.
Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy przyjętego Uchwałą Nr LXXXII/2746/06 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 października 2006 roku nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolami:
(C). > 30 (dz. nr 36 oraz część dz. nr 35) strefa miejska przeznaczona pod rozwój terenów wielofunkcyjnych, na których ustala się priorytet dla lokalizowania: usług z zakresu: administracji, organizacji społecznych, dyspozycji
i współpracy gospodarczej, obrotu finansowego, ubezpieczeń, kultury, nauki, szkolnictwa, handlu, turystyki, hotelarstwa, sportu, transportu, łączności itp. o charakterze międzynarodowym, krajowym i ogólnomiejskim
o funkcji mieszkaniowej wraz z niezbędnymi inwestycjami celu publicznego z zakresu infrastruktury społecznej; dopuszcza się lokalizowanie innych funkcji nie kolidujących z funkcjami preferowanymi;
Z/I (część dz. ew. nr 35)  korytarz drogi zbiorczej  ul. Kolejowa.
GP/I (dz. ew. nr 37 oraz cześć dz. ew. nr  35)  korytarz drogi głównej ruchu pieszego ul. Towarowa.
Zgodnie z zaświadczeniem Nr 60/U/2019 z dnia 08 maja 2019 roku wydanym przez Prezydenta m.st. Warszawy, przedmiotowa nieruchomość nie jest położona na obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji oraz w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

Dodatkowe informacje pod numerami telefonów: 725 231 923, 723 239 863

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij