Wiartel – nieruchomość zabudowana

Szczegóły


Status: Wystawione do sprzedaży
Termin licytacji: 29.09.2021
Cena wywoławcza: 214 000 zł
  • powierzchnia działki gruntu 800 m2
  • powierzchnia użytkowa budynku 147,30 m2
  • zgodnie ze Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem:8.MW/MN–Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i zagrodowa z obiektami usługowymi
  • na nieruchomości zostanie ustanowione ograniczone prawo rzeczowe użytkowania przez operatora telekomunikacyjnego pomieszczeń na parterze o łącznej powierzchni użytkowej 13,48 m2 oraz ograniczone prawo rzeczowe służebności przesyłu na w/w operatora o łącznej powierzchni 49,41 m2

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Wydział Zarządzania Nieruchomościami w Białymstoku

tel.: 502 338 116; 85 662 35 51

ul. Kolejowa 26

15-959 Białystok

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Nieruchomość zabudowana
powierzchnia użytkowa 147 m2
powierzchnia gruntu 800 m2
status Wystawione do sprzedaży
termin licytacji 29.09.2021
cena wywoławcza 214 000 zł
województwo warmińsko-Mazurskie
gmina Pisz
powiat Piski
miejscowość Wiartel 11
Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 23 o pow. 0,0800 ha wraz z posadowionym na niej, stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności: budynkiem niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 147,30 m2, budynkiem niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 6,15 m2 położonej w miejscowości Wiartel 11,gminie Pisz, powiecie piskim, woj. warmińsko-mazurskim, objętej księgą wieczystą Nr OL1P/00005483/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Piszu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.  Zgodnie ze Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem:8.MW/MN–Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i zagrodowa z obiektami usługowymi (poczta, sklep). Podporządkowanie zabudowy. Na nieruchomości zostanie ustanowione ograniczone prawo rzeczowe użytkowania przez operatora telekomunikacyjnego pomieszczeń na parterze o łącznej powierzchni użytkowej 13,48 m2 oraz ograniczone prawo rzeczowe służebności przesyłu na w/w operatora o łącznej powierzchni 49,41 m2.

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij