Wierzbięcin – lokal użytkowy

Szczegóły


Status: Przygotowywane do sprzedaży
 • powierzchnia lokalu użytkowego 38,32 m2
 • powierzchnia pomieszczenia przynależnego 100,60 m2
 • brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego istniejący obszar zabudowy mieszkaniowej  z dopuszczalnymi funkcjami uzupełniającymi (usługi, rekreacja, komunikacja wew, itp.)
  – teren działki w granicach zabudowy wielofunkcyjnej z przewagą funkcji mieszkaniowej

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Wydział Zarządzania Nieruchomościami w Szczecinie

tel.: 502 019 781; 91 440 13 47

Al. Niepodległości 41/42

70-940 Szczecin

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Lokal użytkowy
powierzchnia użytkowa 38 m2
status Przygotowywane do sprzedaży
województwo zachodniopomorskie
powiat Goleniowski
miejscowość Wierzbięcin

Nieruchomość lokalowa – lokal użytkowy nr 1  położony jest w miejscowości Wierzbięcin nr 9, gmina Nowogard, powiat goleniowski, składająca się z prawa własności lokalu użytkowego nr o powierzchni o powierzchni użytkowej 38,32 m2 wraz  z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 100,60 m2, łączne o powierzchni 138,92 m2 wraz z udziałem w wysokości 0,704 w częściach wspólnych budynków i prawie użytkowania wieczystego działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów nr 54/2 o powierzchni 0,0163 ha oraz działka 56 o powierzchni 0,0212 ha.

Nieruchomość położona jest  w województwie zachodniopomorskim, powiecie goleniowskim, w jednostce ewidencyjnej: Gmina Nowogard [320404_5], Obręb ewidencyjny: Wierzbięcin [Nr 0039], jednostka rejestrowa gruntów :321205_5.0016.G217.

Właścicielem udziału  w wysokości 1/1 działki gruntu jest Skarb Państwa. Wieczystym użytkownikiem gruntu oraz właścicielem budynków znajdującym się na tym gruncie w udziale 0,704  jest Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą   w Warszawie.

Dla przedmiotowej nieruchomości urządzana została księga wieczysta KW numer SZ1O/00020107/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Goleniowie , V  Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Goleniowie.

Lokal użytkowy nr 1 usytuowany jest na parterze i posiada powierzchnię użytkową 38,32 m2. Dostęp do lokalu odbywa się odrębnym wejściem od strony frontowej budynku, poprzez parterową przybudówkę. Lokal składa się z dwóch pomieszczeń użytkowych, WC i wiatrołapu.

Do lokalu przynależą pomieszczenia znajdujące się w podpiwniczeniu budynku oraz w budynku gospodarczym (na działce nr 54/2):

– pomieszczenie gospodarcze nr 1 w piwnicy o pow. użytkowej 7,51 m2 na działce nr 56;

– pomieszczenie gospodarcze nr 2 w piwnicy o pow. użytkowej 3,51 m2 na działce nr 56;

– pomieszczenie gospodarcze nr 3 w budynku gospodarczym (nr ewid. 155) o pow. użytkowej 11,20m2 na działce nr 54/2;

– pomieszczenie gospodarcze nr 4 w budynku gospodarczym (nr ewid. 155) o pow. użytkowej 78,38m2 na działce nr 54/2.

Powierzchnia lokalu użytkowego z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 138,92 m2.

W skład lokalu wchodzą następujące pomieszczenia:

 1. pomieszczenie usługowe o powierzchni 19,11 m2
 2. pomieszczenie usługowe o powierzchni 14,73 m2
 3. WC o powierzchni  1,02 m2
 4. Wiatrołap o powierzchni 3,46 m2

Razem powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 38,32 m2

Do lokalu przynależą następujące pomieszczenia w budynku głównym:

 1. pomieszczenie gospodarcze / piwnica o powierzchni 7,51 m2
 2. pomieszczenie gospodarcze /piwnica o powierzchni 3,51 m2

Razem powierzchnia pomieszczeń przynależnych do lokalu użytkowego wynosi – 11,02 m2

Pomieszczenia zlokalizowane w budynku gospodarczym:

 1. pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 78,38 m2
 2. pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 11,20 m2

Razem powierzchnia pomieszczeń przynależnych do lokalu znajdujących w budynku gospodarczym   wynosi 89,58 m2

Razem powierzchnia pomieszczeń przynależnych do lokalu użytkowego nr 1 wynosi 100,60m2

Ogółem powierzchnia użytkowa lokalu użytkowego nr 1 wraz z pom.  przynależnymi wynosi 138,92 m2

Nieruchomość posiada pełny dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej tj. energii elektrycznej, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej sieciowej.

Przez teren nieruchomości przebiegają elementy infrastruktury technicznej, należące do Orange Polska, na które składają się:

– kanalizacja kablowa 2-otw o długości 12 m (szer. 0,22 m).

– studnia SKR2 (1,6 x 1,0 m).

Zgodnie z Zaświadczeniem  Burmistrza  Nowogardu  (pismo znak: ABPP.6727.447.2020.AP) z dnia 18 grudnia   2020 r., działki 56 i 54/2 w m. Wierzbięcin nie są objęte aktualnym Planem zagospodarowania przestrzennego . Natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Nowogard

 • teren działki nr 56 w obrębie Wierzbięcin, gmina Nowogard oznaczona jest w studium symbolem graficznym :
  – istniejący obszar zabudowy usługowej,
  – teren działki w granicach zabudowy wielofunkcyjnej z przewagą funkcji mieszkaniowej,
 • teren działki nr 54/2  
  – istniejący obszar zabudowy mieszkaniowej  z dopuszczalnymi funkcjami uzupełniającymi (usługi, rekreacja, komunikacja wew, itp..)
  – teren działki w granicach zabudowy wielofunkcyjnej z przewagą funkcji mieszkaniowej,

Dla  w/w działek nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij