Znalezionych nieruchomości: 45

Popów ul. W. S. Reymonta 119 – nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 15.12.2023

Cena wywoławcza: 148 000 zł
  • powierzchnia działki gruntu 510 m2
  • powierzchnia zabudowy budynku biurowego 141 m2
  • według zapisów w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów zatwierdzonym Uchwałą Nr 185/XXIX/2021 Rady Gminy Popów z dnia 13.01.2021 r. nieruchomość położona jest na terenie zabudowy usługowej, w tym usługi publiczne (służba zdrowia, opieka społeczna, kultura, administracja).
szczegóły