Kontakt

Poczta Polska S.A.

Pion Infrastruktury

ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
nieruchomosci@poczta-polska.pl

  1. Administratorem przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00 – 940 Warszawa.
  2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.
  3. Dane osobowe, są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w prawnie usprawiedliwionym celu, którym jest udzielanie ewentualnych wyjaśnień w zakresie odpowiedzi Poczty Polskiej na zadane przez Pana/Panią pytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ww. Rozporządzenia.
  4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody, natomiast w celu udzielenia ewentualnych wyjaśnień przez okres 5 lat od zakończenia postępowania na sprzedaż nieruchomości.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  6. Odbiorcą danych osobowych jest podwykonawca Poczty Polskiej S.A. realizujący obsługę systemu teleinformatycznego będący podmiotem przetwarzającym.
  7. W sytuacji zapytań kierowanych drogą mailową dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane – na podstawie standardowych klauzul ochrony danych – do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST).
  8. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  10. Cofnięcie zgody następuje poprzez wysłanie prośby o usunięcie danych osobowych na email: nieruchomosci@poczta-polska.pl