Chmielna 75 – działka niezabudowana

Szczegóły


Status: Przygotowywane do sprzedaży
  • powierzchnia gruntu 10533 m2
  • Zgodnie z obowiązującym „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy” przyjętego Uchwałą Nr LXXXII/2746/06 Rady m.st. Warszawy z dnia 10.10.2006 r. (ze zm.) – przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze o symbolu C >30 – w strefie śródmieścia funkcjonalnego, centrum miasta, tereny wielofunkcyjne o wysokości zabudowy powyżej 30 m i średnim wskaźniku intensywności zabudowy

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Ośrodek Infrastruktury w Warszawie

tel.: 22 505 30 81

ul. Świętokrzyska 31/33

00-941 Warszawa

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Nieruchomość niezabudowana
powierzchnia gruntu 10 533 m2
status Przygotowywane do sprzedaży
województwo mazowieckie
gmina Warszawa
powiat Warszawa
miejscowość Warszawa

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerami 46/8, 46/9, 46/10 o łącznej powierzchni gruntu 10533 m2 z obrębu ewidencyjnego o numerze 0109 i nazwie 6-01-09 w jednostce ewidencyjnej 146518_8, Dzielnica Wola w m. st. Warszawa objęta księgą wieczystą nr WA4M/00396603/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość ma kształt regularny, prostokątny o wymiarach 110 x 95 m. Dłuższy bok przylega do ul. Żelaznej, a krótszy do ul. Chmielnej. Południowa granica działek przylegająca do terenów kolejowych ma nieregularny przebieg.
Nieruchomość jest niezabudowana. Na przedmiotowych działkach znajdują się pozostałości po rozbiórce budynków, które były posadowione na tym terenie, w tym pozostałości po bunkrze, prawdopodobnie z okresu II Wojny Światowej.Teren nieruchomości jest nieużytkowany, nieurządzony, nieutwardzony, fragmentarycznie porośnięty niską roślinnością, a w części południowej i północnej pojedynczymi drzewami i krzewami.Obszar działek jest ogrodzony siatką stalową od strony zachodniej, w pozostałej części ogrodzeniem tymczasowym i barierami. Teren nie jest oświetlony, poza oświetleniem miejskim z latarń ulicznych.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy” przyjętego Uchwałą Nr LXXXII/2746/06 Rady m.st. Warszawy z dnia 10.10.2006 r. (ze zm.) – przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze o symbolu C >30 – w strefie śródmieścia funkcjonalnego, centrum miasta, tereny wielofunkcyjne o wysokości zabudowy powyżej 30 m i średnim wskaźniku intensywności zabudowy.

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij