Elbląg – nieruchomość niezabudowana

Szczegóły


Status: Przygotowywane do sprzedaży
  • działka niezabudowana nr 40/4 o powierzchni 4866 m2
  • zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy – miasta Elbląg działka dla której przyjęto dominującą funkcję:
    – tereny lotniska wielofunkcyjnego,
    – kompleksy usługowo – produkcyjno – handlowe, w tym Centrum Logistyczne, miejsce obsługi podróżnych przy drodze Nr 7

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Ośrodek Infrastruktury w Białymstoku

tel.: 85 662 35 51, +48 502 338 116

ul. Kolejowa 26

15-959 Białystok

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Nieruchomość niezabudowana
powierzchnia gruntu 4 866 m2
status Przygotowywane do sprzedaży
województwo warmińsko-Mazurskie
gmina Elbląg
powiat Elbląg
miejscowość Elbląg

Przedmiotem sprzedaży jest prawo wieczystego użytkowania działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka niezabudowana nr 40/4, obszaru 4866 m2, położonej w miejscowości Elbląg przy ul. Skrzydlatej, gmina Elbląg, pow. m. Elbląg , woj. warmińsko-mazurskie,  oznaczone w RG jako użytek Bi, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej.
Miasto Elbląg nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy – miasta Elbląg działka znajduje się w obrębie jednostki struktury wyższego rzędu oznaczonej symbolem Z1 – 81 ZPULI, dla której przyjęto dominującą funkcję:
– tereny lotniska wielofunkcyjnego,
– kompleksy usługowo – produkcyjno – handlowe, w tym Centrum Logistyczne, miejsce obsługi podróżnych przy drodze Nr 7.
Nabywca będzie zobowiązany do ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci nieodpłatnej i na czas nieoznaczony, służebności gruntowej polegającej na prawie do korzystania z istniejącej instalacji kanalizacyjnej, na rzecz każdoczesnego właściciela bądź użytkownika wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 40/5 i 40/6 , będącej w użytkowaniu wieczystym Poczty Polskiej S.A. położonej w Elblągu przy ul. Skrzydlatej, powiecie m. Elbląg, województwie warmińsko-mazurskim, objętej księgą wieczystą Nr EL1E/00032251/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w  Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij