Elbląg, ul. Skrzydlata – nieruchomość niezabudowana

Szczegóły


Status: Przygotowywane do sprzedaży
  • powierzchnia działki gruntu 4866 m2
  • działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy, wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość znajduje się na terenach usługowo-produkcyjno-handlowych oraz terenie lotniska

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Wydział Zarządzania Nieruchomościami w Białymstoku

tel.: 85 662 35 51 lub 502 338 116

ul.Kolejowa 26

15-959 Białystok

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Inwestycyjne
powierzchnia gruntu 4 866 m2
status Przygotowywane do sprzedaży
województwo warmińsko-Mazurskie
gmina Elbląg
powiat Elbląg
miejscowość Elbląg

Przedmiotem sprzedaży jest prawo wieczystego użytkowania działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka niezabudowana nr 40/4, obszaru 4866 m2, położonej w miejscowości Elbląg przy ul. Skrzydlatej, gmina Elbląg, pow. m. Elbląg , woj. warmińsko-mazurskie,  oznaczone w RG jako użytek Bi, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej. Teren jest uzbrojony w sieć elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i c.o. Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, nieruchomość znajduje się na terenie kompleksów oznaczonym jako  Z1-ZPULI – usługowo-produkcyjno-handlowych oraz terenie lotniska wielofunkcyjnego. Nieruchomość znajduje się na południowych peryferiach miasta. Odległość do centrum wynosi ok. 2 km., w niewielkiej odległości od drogi krajowej nr 22. Dojazd do działki prowadzi ulicą Skrzydlatą. Nabywca będzie zobowiązany do ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci nieodpłatnej i na czas nieoznaczony, służebności gruntowej polegającej na prawie do korzystania z istniejącej instalacji kanalizacyjnej, na rzecz każdoczesnego właściciela bądź użytkownika wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 40/5, będącej w użytkowaniu wieczystym Poczty Polskiej S.A. położonej w Elblągu przy ul. Skrzydlatej, powiecie m. Elbląg, województwie warmińsko-mazurskim, objętej księgą wieczystą Nr EL1E/00032251/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w  Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij