Faryny – nieruchomość zabudowana

Szczegóły


Status: Wystawione do sprzedaży
Termin licytacji: 27.10.2021
Cena wywoławcza: 113 000 zł
  • powierzchnia działki gruntu 468 m2
  • powierzchnia użytkowa 233,60 m2  ( dotyczy lokale,  budynki )
  • brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość znajduje się na innych terenach zabudowanych

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Wydział Zarządzania Nieruchomościami w Białymstoku

tel.: 85 662 35 51 lub 502 338 116

ul.Kolejowa 26

15-959 Białystok

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Nieruchomość zabudowana
powierzchnia użytkowa 233 m2
powierzchnia gruntu 468 m2
status Wystawione do sprzedaży
termin licytacji 27.10.2021
cena wywoławcza 113 000 zł
województwo warmińsko-Mazurskie
gmina Rozogi
powiat Szczycieński
miejscowość Faryny

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 104 o powierzchni 0,0468 ha, położonej w miejscowości Faryny Nr 53, gminie Rozogi, powiecie szczycieńskim, województwie warmińsko-mazurskim wraz z posadowionym na niej stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności pozostałym budynkiem niemieszkalnym o powierzchni zabudowy 161 m2, objętej księgą wieczystą Nr OL1S/00035647/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Szczytnie V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy. Przeznaczenie według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – inne tereny zabudowane.

W przyjętej w dniu 28 kwietnia 2021 r. Uchwale Nr XXX/180/21 Rady Gminy Rozogi w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Faryny, nieruchomość o nr ewid. 104 ujęta jest w strefie ochrony konserwatorskiej. Uchwała ta na dzień 07.05.2021 jeszcze nie jest prawomocna. Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij