Jasło – nieruchomość zabudowana

Szczegóły


Status: Przygotowywane do sprzedaży
  • powierzchnia działki gruntu 2,2153 ha
  • kompleks 5 budynków o łącznej powierzchni zabudowy budynków 1162 m2
  • zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Jasła dla obszaru “Dzielnica Przemysłowo-Składowa – część południowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolami:  PS,T1 KL11,KG1.
  • nieruchomość posiada uzbrojenie w sieci: CO miejskie, kanalizację  podłączoną z MPGK Jasło oraz energie elektryczną

 

 


Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Ośrodek Infrastruktury w Krakowie

tel.: 17 853 85 45, 725 233 183, 502 014 261

ul. Stanisława Moniuszki 1

35-017 Rzeszów

informacje o nieruchomości

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości:
1) położonej w miejscowości Jasło przy ul. Towarowej nr 33, w gminie Jasło M., w powiecie jasielskim, w województwie podkarpackim, objętej
księgą wieczystą Nr KS1J/00015480/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaśle V Wydział Ksiąg Wieczystych, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 26/7 o powierzchni 1,2254 ha, wraz z posadowionymi na niej, stanowiącymi odrębną nieruchomość budynkami: transportu i łączności o powierzchni zabudowy: 774 m2 i 125 m2, pozostałym niemieszkalnym o powierzchni zabudowy 60 m2, handlowousługowym o powierzchni zabudowy 60 m2 oraz biurowym o powierzchni zabudowy 143 m2 oraz urządzeniami,


2) położonej w miejscowości Jasło przy ul. Towarowej nr 33, w gminie Jasło M., w powiecie jasielskim, w województwie podkarpackim, objętej
księgą wieczystą Nr KS1J/00017996/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaśle V Wydział Ksiąg Wieczystych, składającej się z działek
oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 33/2, o powierzchni 0,4024 ha, 34/1 o powierzchni 0,0062 ha, 34/2 o powierzchni 0,5813 ha,
wraz z posadowionymi na niej, stanowiącymi odrębną nieruchomość urządzeniami infrastruktury technicznej.

Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/96/99 Rady Miejskiej Jasła z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego m. Jasła dla obszaru “Dzielnica Przemysłowo-Składowa – część południowa” zmieniony uchwałą Rady Miejskiej Jasła z dnia 8 października 2018 roku. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, działki leżą w obrębie 4, Dzielnica Magazynowo – Przemysłowa i zlokalizowane są w terenie oznaczonym symbolem- PS,T1 KL11,KG1.
Nieruchomość położona jest na terenie strefy przemysłowej na skrzyżowaniu ulicy Towarowej i ul. Piłsudskiego (droga krajowa nr 28). Nieruchomość sąsiaduje bezpośrednio od strony wschodniej z terenami ciepłowni, zabudową usługową; od południa z torowiskiem, stacją kolei, zabudową jednorodzinną i rzeką Jasiołka. Od strony zachodniej znajduje się ul. Towarowa, zabudowa usługowa i przemysłowo – usługowa. W dalszej odległości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Centrum miasta oddalone jest o 3 km. Od strony północnej nieruchomość graniczy z ul. Piłsudskiego, terenami zabudowy usługowej i przemysłowo – usługowej. W dalszej odległości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i tereny upraw. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej, nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do ulicy Piłsudskiego – droga krajowa nr 28 oraz do ulicy Towarowej, która łączy się prostopadle od strony północnej z ul. Piłsudskiego.
Teren nieruchomości jest płaski i utwardzony i ma nieregularny kształt, zbliżony do wielokąta. Powierzchnia działki jest utwardzona (nawierzchnia asfaltowa). Nieruchomość poza kilkoma drzewami posadowionymi na działce nr 34/1 pozbawiona jest zieleni i powierzchni biologicznie czynnej. Nieruchomość ogrodzona, z bramą wjazdową przesuwną. Na nieruchomości plac manewrowy, parking, drogi wewnętrzne.
Nieruchomość uzbrojona jest w wodę, co miejskie, kanalizację  podłączoną z MPGK Jasło oraz energie elektryczną.

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij