Jedzbark – nieruchomość zabudowana

Szczegóły


Status: Przygotowywane do sprzedaży
  • powierzchnia łączna działek gruntu 1100 m2
  • powierzchnia użytkowa budynku 243 m2
  • brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wg Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość znajduje się na terenie Rozwoju wielofunkcyjnej zabudowy związanej z istniejącymi jednostkami osadniczymi

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Ośrodek Infrastruktury w Białymstoku

tel.: 502 338 116; 85 662 35 51

ul. Kolejowa 26

15-959 Białystok

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Nieruchomość zabudowana
powierzchnia użytkowa 243 m2
powierzchnia gruntu 1 100 m2
status Przygotowywane do sprzedaży
województwo warmińsko-Mazurskie
gmina Barczewo
powiat Olsztyński
miejscowość Jedzbark

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działki oznaczone w ewidencji gruntów numerami 290/1 i 290/2 o łącznej powierzchni 0,1100 ha wraz z posadowionym na działce 290/2, stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności budynkiem biurowym o powierzchni zabudowy 128 m2, położonej w miejscowości Jedzbark nr 2, gminie Barczewo, w powiecie olsztyńskim, w województwie warmińsko-mazurskim, objętej księgą wieczystą Nr OL1O/00013989/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy. Została sporządzona ocena charakterystyki energetycznej budynku.

W trybie określonym w art. 3051 Kodeksu cywilnego, zostało ustanowione przez Pocztę Polską S.A. na rzecz operatora telekomunikacyjnego, nieograniczone w czasie, nieodpłatne, ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności przesyłu o łącznej powierzchni 142,29 m2 dla infrastruktury teletechnicznej zlokalizowanej na nieruchomości.

W trybie określonym w art. 3051 Kodeksu cywilnego, zostało ustanowione przez Pocztę Polską S.A. na rzecz operatora telekomunikacyjnego, nieograniczone w czasie, nieodpłatne, ograniczone prawo rzeczowe w postaci prawa użytkowania jednego pomieszczenia o powierzchni 11,21 m2 na parterze w budynku biurowym, wraz z prawem współkorzystania z klatki schodowej na parterze budynku biurowego o powierzchni 7,10 m2, stanowiącej część wspólną budynku biurowego i umożliwiającej dojście do ww. pomieszczenia objętego ograniczonym prawem rzeczowym.

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij