Łążyn – nieruchomość zabudowana

Szczegóły


Status: Przygotowywane do sprzedaży
  • powierzchnia użytkowa budynku 119,84 m2
  • powierzchnia gruntu 501  m2
  • ograniczone prawo rzeczowe w postaci prawa użytkowania pomieszczenia o powierzchni 19,19 m2 w budynku niemieszkalnym
  • ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności przesyłu dla infrastruktury teletechnicznej zlokalizowanej w gruncie działki nr 187/5 o powierzchni 38,37 m2
  • w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubawa działka nr 187/5, obręb Łążyn znajduje się w obszarze zwartej zabudowy oraz rozwoju zabudowy

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Ośrodek Infrastruktury w Białymstoku

tel.: 502 338 116; 85 662 35 51

ul. Kolejowa 26

15-959 Białystok

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Nieruchomość zabudowana
powierzchnia użytkowa 119 m2
powierzchnia gruntu 501 m2
status Przygotowywane do sprzedaży
województwo warmińsko-Mazurskie
gmina Lubawa
powiat Iławski
miejscowość Łążyn

Prawo własności działki gruntu nr 187/5 o powierzchni 0,0501 ha wraz z posadowionym na niej budynkiem niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 119,84 m2, położonej w miejscowości Łążyn 22A, gm. Lubawa, pow. iławski, woj. warmińsko – mazurskie, objętej księgą wieczystą Nr EL1I/00021637/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Iławie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Gmina Lubawa nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z dniem 31 grudnia 2003 roku Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubawa utracił ważność. Do dnia 31 grudnia 2003 roku, zgodnie z Miejscowym Planem Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubawa, działka nr 187/5, obręb Łążyn przeznaczona była na cele mieszkaniowo-usługowe.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubawa (Uchwała Rady Gminy Lubawa Nr XXXVIII/243/2018 z dnia 27 września 2018 r.) działka nr 187/5, obręb Łążyn znajduje się w obszarze zwartej zabudowy oraz rozwoju zabudowy. Działka nr 187/5, obręb Łążyn posiada dostęp do drogi publicznej.
W trybie określonym w art. 252 Kodeksu cywilnego zostanie ustanowione Przez Pocztę Polską S.A. na rzecz operatora telekomunikacyjnego nieodpłatne, nieograniczone w czasie, ograniczone prawo rzeczowe w postaci prawa użytkowania pomieszczenia o powierzchni 19,19 m2 w budynku niemieszkalnym.
W trybie określonym w art. 3051 Kodeksu cywilnego zostanie ustanowione Przez Pocztę Polską S.A. na rzecz operatora telekomunikacyjnego nieodpłatne, nieograniczone w czasie, ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności przesyłu dla infrastruktury teletechnicznej zlokalizowanej w gruncie działki nr 187/5 o powierzchni 38,37 m2.

 

 

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij