Ludwikowice Kłodzkie – lokal użytkowy

Szczegóły


Status: Przygotowywane do sprzedaży
  • powierzchnia użytkowa lokalu: 82,91 m²
  • powierzchnia gruntu: 0,1179 ha
  • działka zabudowana nr 90/3 przeznaczona jest częściowo na cele zabudowy zagrodowej, obiektów gospodarczych wraz z obiektami usługowymi o charakterze rolniczym dopuszczonej do realizacji na terenach użytkowanych rolniczo wiejskich układów osadniczych i leży na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem R1 a częściowo na cele zabudowy mieszkaniowej z towarzyszącymi usługami, wielorodzinnej i jednorodzinnej

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Ośrodek Infrastruktury we Wrocławiu

tel.: 71 360 3971

ul. Ibn Siny Awicenny 21

50-900 Wrocław

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Lokal użytkowy
powierzchnia użytkowa 82 m2
status Przygotowywane do sprzedaży
województwo dolnośląskie
gmina Nowa Ruda
powiat Kłodzki
miejscowość Ludwikowice Kłodzkie

Lokal niemieszkalny o powierzchni użytkowej 82,91 m², usytuowany na parterze budynku mieszkalnego, do którego przynależą, w tym budynku, pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 38,59 m2 usytuowane w piwnicy (piwnica 1 o powierzchni użytkowej 9,48 m2 i piwnica 2 o powierzchni użytkowej 12,45 m2), na parterze pomieszczenie o powierzchni użytkowej  10,19 m2 i na poddaszu tego budynku (pomieszczenie strychowe o powierzchni użytkowej 6,47 m2) oraz 2 komórki gospodarcze o łącznej powierzchni użytkowej 15,85 m2 usytuowane w budynku produkcyjnym, usługowym i gospodarczym dla rolnictwa (komórka gospodarcza nr 1 o powierzchni użytkowej 7,94 m2 i komórka gospodarcza nr 2 o powierzchni użytkowej 7,94 m2),  wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 574/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą to stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji numerem 90/3 o powierzchni 0,1179 ha  oraz części budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli. Nieruchomość objęta  księgą wieczystą Nr SW2K/00005524/0  prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych
Nieruchomość objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przyjętym Uchwałą Rady Gminy Nowa Ruda nr 225/XXXIX/2006 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Ruda dla części wsi Ludwikowice. Działka zabudowana nr 90/3 przeznaczona jest częściowo na cele zabudowy zagrodowej, obiektów gospodarczych wraz z obiektami usługowymi o charakterze rolniczym dopuszczonej do realizacji na terenach użytkowanych rolniczo wiejskich układów osadniczych i leży na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem R1 a częściowo na cele zabudowy mieszkaniowej z towarzyszącymi usługami, wielorodzinnej i jednorodzinnej i leży w granicach terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 16-MW.
Budynek w którym znajduje się lokal wpisany do gminnej ewidencji zabytków – Zarządzenie nr 303/2018 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Nowa Ruda.

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij