Lutry – lokal użytkowy

Szczegóły


Status: Przygotowywane do sprzedaży
  • lokal użytkowy nr 1 o powierzchni użytkowej 158,70 m2
  • powierzchnia działki, na której znajduje się przedmiotowa nieruchomość to 0,0800 ha
  • brak MPZP, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kolno, działka nr 256/2 znajduje się na terenie, gdzie preferowany jest rozwój wielofunkcyjny, w tym gospodarka leśna, gospodarka rolna, turystyka pobytowa, turystyka wędrowna (w oparciu o bazę noclegową w gospodarstwach agroturystycznych), działalność produkcyjna i rzemieślnicza w oparciu o jednostki osadnicze i obiekty po PGR, możliwość lokalizacji funkcji przemysłowej nie kolidującej z turystyką i krajobrazem kulturowy.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Ośrodek Infrastruktury w Białymstoku

tel.: 85 662 35 51 lub 502 338 116

ul.Kolejowa 26

15-959 Białystok

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Lokal użytkowy
powierzchnia użytkowa 158 m2
status Przygotowywane do sprzedaży
województwo warmińsko-Mazurskie
gmina Kolno
powiat Olsztyński
miejscowość Lutry 32

Lokal użytkowy nr 1 o powierzchni użytkowej 158,70 m², z przynależnymi dwoma pomieszczeniami gospodarczymi o łącznej powierzchni 27,40 m2 usytuowanych na parterze i poddaszu budynku mieszkalnego, posadowionego na będącym w użytkowaniu wieczystym gruncie stanowiącym działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 256/2 obszaru 800 m2, położonej w miejscowości Lutry nr 32, gminie Kolno, powiecie olsztyńskim, województwie warmińsko-mazurskim, objętą księgą wieczystą nr OL1B/00004677/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Biskupcu, wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 18610/26533 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Działka oznaczona nr 256/2 znajduje się na terenie, dla którego nie opracowano miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolno (Uchwała Nr XIX/111/04 Rady Gminy Kolno z dnia 31 sierpnia 2004 r.) nieruchomość znajduje się na terenie, gdzie preferowany jest rozwój wielofunkcyjny, w tym gospodarka leśna, gospodarka rolna, turystyka pobytowa, turystyka wędrowna (w oparciu o bazę noclegową w gospodarstwach agroturystycznych), działalność produkcyjna i rzemieślnicza w oparciu o jednostki osadnicze i obiekty po PGR, możliwość lokalizacji funkcji przemysłowej nie kolidującej z turystyką i krajobrazem kulturowy.

Nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu, nie jest położona na obszarze Natura 2000, Ostoja Warmińska, natomiast jest położona na Obszarze Chronionego Krajobrazu.

W trybie określonym w art. 3051 Kodeksu cywilnego zostanie ustanowione przez Pocztę Polską S.A. na rzecz operatora telekomunikacyjnego nieodpłatne, nieograniczone w czasie, ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności przesyłu, o łącznej powierzchni 28,60 m2 dla infrastruktury teletechnicznej zlokalizowanej w gruncie działki nr 256/2.

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij