Marwałd – nieruchomość niezabudowana

Szczegóły


Status: Przygotowywane do sprzedaży
  • niezabudowana działka gruntu o powierzchni 1547 m2
  • brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w strefie o funkcjach: mieszkaniowa, usługowa, tereny zabudowane i tereny planowane pod zabudowę

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Ośrodek Infrastruktury w Białymstoku

tel.: 502 338 116; 85 662 35 51

ul. Kolejowa 26

15-959 Białystok

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Nieruchomość niezabudowana
status Przygotowywane do sprzedaży
województwo warmińsko-Mazurskie
gmina Dąbrówno
powiat Ostródzki
miejscowość Marwałd

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności niezabudowanej działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów numerem  242/1, obszaru 0,1547 ha, położonej w miejscowości Marwałd 23 , gm. Dąbrówno , powiecie ostródzkim, woj. warmińsko – mazurskim. Dla nieruchomości urządzona jest w Sądzie Rejonowym w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr EL1O/00007244/4. Na działce 242/1 zostanie ustanowiona służebność przejścia i przejazdu dla każdoczesnego właściciela działki 242/2 oraz ograniczone prawo rzeczowe na rzecz operatora telekomunikacyjnego w postaci służebności przesyłu dla infrastruktury teletechnicznej doziemnej i naziemnej będącej własnością operatora, związanej z gruntem działek nr 242/1 i 242/2 o łącznej powierzchni 165,25 m2. Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy. Zgodnie z SUIKZPG działka „funkcja mieszkaniowa, usługowa, tereny zabudowane i tereny planowane pod zabudowę”.

 

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij