Mielęcin – nieruchomość zabudowana

Szczegóły


Status: Wystawione do sprzedaży
Termin licytacji: 21.06.2023
Cena wywoławcza: 250 000 zł
  • zabudowana działka gruntu o powierzchni 0,1937 ha;
  • powierzchnia budynku pozostałego niemieszkalnego (dotychczas pełnił funkcję użytkowo- mieszkalną)  wynosi 266,36 m2, powierzchnia drugiego budynku pozostałego niemieszkalnego (budynek gospodarczy) 24,10 m2;
  • brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość w części na obszarze zainwestowania do zachowania (tereny zabudowane z sadami i ogrodami) oraz na obszarze objętym ochroną konserwatorską (strefa „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej) a w części w strefie rolniczej przestrzeni produkcyjnej (obszar rolnictwa intensywnego – gleby bardzo dobre i dobre);
  • dostęp do drogi publicznej bezpośredni.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Ośrodek Infrastruktury w Szczecinie

tel.: 91 440 14 19 lub 502 019 781

ul. Niepodległości 41/42

70-940 Szczecin

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Nieruchomość zabudowana
powierzchnia użytkowa 266 m2
powierzchnia gruntu 1 937 m2
status Wystawione do sprzedaży
termin licytacji 21.06.2023
cena wywoławcza 250 000 zł
województwo zachodniopomorskie
gmina Pyrzyce
powiat Pyrzycki
miejscowość Mielęcin

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 83, obszaru 0,1937 ha, położonej w miejscowości Mielęcin przy ul. Głównej 4, gmina Pyrzyce, powiat pyrzycki wraz z posadowionymi na niej stanowiącymi odrębny przedmiot własności dwoma budynkami sklasyfikowanymi w ewidencji gruntów i budynków, jako pozostałe budynki niemieszkalne. Działka nr 83 obręb Mielęcin gm. Pyrzyce, nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, działka nr 83 obręb Mielęcin gm. Pyrzyce, położona jest w części na obszarze zainwestowania do zachowania (tereny zabudowane z sadami i ogrodami) oraz na obszarze objętym ochroną konserwatorską (strefa „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej) a w części w strefie rolniczej przestrzeni produkcyjnej (obszar rolnictwa intensywnego – gleby bardzo dobre i dobre). Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze, gdzie toczy się procedura planistyczna zgodnie z podjętą przez Radę Miejską w Pyrzycach w dniu 27 stycznia 2022 r.
Uchwałą Nr XLV/343/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pyrzyce.
Budynek stanowi pustostan. Wyposażony jest w instalację; elektryczną; wodną, kanalizacyjną (zrzut ścieków do zbiornika bezodpływowego zlokalizowanego na terenie działki), centralnego ogrzewania  (kotłownia z piecem gazowym zlokalizowanym w piwnicy budynku).
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW numer SZ2T/00010716/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Stargardzie, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą
w Pyrzycach. Właścicielem udziału w wysokości 1/1 działki gruntu jest Skarb Państwa, użytkownikiem wieczystym gruntu do dnia 5 grudnia 2089 r. oraz właścicielem budynków posadowionych na tym gruncie jest Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

 

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij