Miodnica – nieruchomość zabudowana

Szczegóły


Status: Przygotowywane do sprzedaży
Przewidywana cena: 229 000 zł*
  • powierzchnia działek: działka numer 417/3 o powierzchni 849 m², 417/4 o powierzchni 1069,00 m²
  • powierzchnia użytkowa budynków: mieszkalny 247,10 m², pozostały budynek niemieszkalny 17,74 m²
  • brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żagań działki nr 417/3 i 417/4 położone są w strefie – tereny osadnictwa wiejskiego.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Ośrodek Infrastruktury w Poznaniu

tel.: +48 502 018 612; +48 504 733 664; 61 886 56 21

ul. Głogowska 17

60-943 Poznań

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Nieruchomość zabudowana
powierzchnia użytkowa 247 m2
powierzchnia gruntu 1 918 m2
status Przygotowywane do sprzedaży
przewidywana cena 229 000 zł*
województwo lubuskie
gmina Żagań
powiat Żagański
miejscowość Miodnica
* Przewidywana cena ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 417/4 o powierzchni 1069,00 m² położonej w miejscowości Miodnica nr 11, gminie Żagań, powiecie żagańskim, województwie lubuskim, objętej księgą wieczystą nr ZG1G/00060717/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Żaganiu V Wydział Ksiąg Wieczystych oraz prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 417/3 o powierzchni 849 m² zabudowanej budynkami: mieszkalnym o powierzchni użytkowej 247,10 m² oraz pozostałym budynkiem niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 17,74 m² położonej w miejscowości Miodnica nr 11, gminie Żagań, powiecie żagańskim, województwie lubuskim, objętej księgą wieczystą nr ZG1G/00013500/7 prowadzoną przez Sad Rejonowy w Żaganiu V Wydział Ksiąg Wieczystych. Dla przedmiotowego terenu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żagań działki nr 417/3 i 417/4 położone są w strefie – tereny osadnictwa wiejskiego. Miodnica to wieś położona w północnej części Gminy wiejskiej Żagań, w odległości ok. 9 km od siedziby Gminy – Żagania. Przez wieś przebiega droga wojewódzka nr 295. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się budynki o podobnej funkcji mieszkaniowej oraz tereny zielone. W dalszym otoczeniu nieruchomości przeważa zabudowa mieszkalna jednorodzinna oraz zabudowa zagrodowa. Dojazd do nieruchomości jest realizowany drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej, dwukierunkową, oświetloną o średnim natężeniu ruchu. W granicach działki 417/3 znajduje się zbiornik bezodpływowy, betonowy o pojemności 10 m³ oraz drewniana szopa niezwiązana trwale z gruntem. Teren działki płaski, porośnięty trawą, drzewami i krzewami, częściowo ogrodzony. Uzbrojenie terenu w sieci: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną. Wjazd na teren działki urządzony, od strony drogi wojewódzkiej nr 295. Brama wjazdowa stalowa. Działka nr 417/4 posiada nieregularny kształt. Teren nieuzbrojony. Działka nie posiada urządzonego zjazdu do drogi publicznej. Obecnie wjazd na działkę odbywa się poprzez sąsiadującą działkę nr 417/3. Teren porośnięty trawą, nasadzenia – drzewa i krzewy. Każdorazowemu właścicielowi działki nr 417/1 położonej w Miodnicy przysługuje prawo do wystąpienia z roszczeniem o ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie swobodnego przejazdu i przejścia przez działki nr 417/3 oraz 417/4.

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij