Nieruchomość komercyjna – Katowice, ul. Rolna 7a, 8a

Szczegóły


Status: Wystawione do sprzedaży
Termin licytacji: 17.10.2023
Cena wywoławcza: 25 000 000 zł
  • Działki o łącznej powierzchni 3,6347 ha
  • Nieruchomość zabudowana kompleksem 13 budynków o łącznej powierzchni użytkowej 9 585,89m2
  • Uzbrojona w sieć elektryczną, sieć wodną, kanalizacyjną, gazową, ciepłowniczą i telekomunikacyjną.
  • Nie występują roszczenia byłych właścicieli.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Ośrodek Infrastruktury w Katowicach

tel.: 32 253 23 49, 519 034 724

Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7

40-940 Katowice

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Nieruchomość zabudowana
powierzchnia użytkowa 9 585 m2
powierzchnia gruntu 36 347 m2
status Wystawione do sprzedaży
termin licytacji 17.10.2023
cena wywoławcza 25 000 000 zł
województwo śląskie
gmina Katowice
powiat Katowice
miejscowość Katowice

Przedmiotem sprzedaży jest atrakcyjna nieruchomość komercyjna, położona na 7 działkach o sumarycznej powierzchni 3,6347 ha, będących w użytkowaniu wieczystym Poczty Polskiej S.A. do dnia 05.12.2089r. Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Katowice-Wschód XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi następujące księgi wieczyste: KA1K/00012945/5 z określeniem działek 122/8, 122/11, 125/6, 162/1, 162/4, (działka 162/1 nie podlega sprzedaży), KA1K/00133741/9 z określeniem działek 122/10, 125/5 oraz księgę wieczystą KA1K/00144964/8 z określeniem działki o nr 162/3.

Nieruchomość jest zabudowana kompleksem 13 budynków o łącznej powierzchni użytkowej 9 585,89m2 o zróżnicowanym charakterze (budynek biurowy, budynki magazynowe, obsługi technicznej pojazdów, stacja paliw, portiernia) oraz 3 wiatami o łącznej powierzchni zabudowy 280m2. Nieruchomość posiada kształt nieregularny, zbliżony do trapezu prostokątnego, teren lekko pochyły w kierunku południowym. Na terenie nieruchomości znajdują się wewnętrzne drogi dojazdowe oraz części porośnięte roślinnością trawiastą oraz drzewami.

Nieruchomość jest uzbrojona w sieć elektryczną, sieć wodną, kanalizacyjną, gazową, ciepłowniczą i telekomunikacyjną. Na działkach nr 122/10 i 122/5 ustanowiono służebność przesyłu na rzecz TAURON Ciepło Sp. z o.o. Aktualnie w Sądzie Rejonowym Katowice – Zachód I Wydział Cywilny, (Sądzie I instancji) toczy się postępowanie sądowe, dotyczące ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na działkach o nr ewid. 162/3 oraz 162/4 w postaci służebności przesyłu, polegającej na przebiegu podziemnego kabla średniego napięcia o długości 89,44 m, będącego własnością TAURON Dystrybucja S.A. Ponadto, w Sądzie Rejonowym Katowice – Zachód, II Wydział Cywilny toczy się kolejne postępowanie w sprawie z wniosku TAURON Dystrybucja S.A. o ustanowienia służebności stacji transformatorowej K266.

Żaden z budynków posadowionych na nieruchomości zgodnie z wypisem z kartoteki budynków nie jest wpisany do rejestru zabytków. Budynki i budowle charakteryzują się zróżnicowanym stanem technicznym – zgodnie z protokołami z okresowej (rocznej i pięcioletniej) kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych. Na terenie nieruchomości znajduje się stacja paliw, więc możliwe jest wystąpienie zanieczyszczenia gruntu. Do tej pory nie przeprowadzono żadnych badań i analiz pod tym kątem.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego Uchwałą XLV/941/09 Rady Miasta Katowice z dnia 31.08.2009 r. przedmiotowe nieruchomości położone są w obszarze oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako:

– U/KS – teren zabudowy usługowej użyteczności publicznej oraz stacji paliw.

W odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości nie występują roszczenia byłych właścicieli.

Nieruchomość jest ogrodzona, wjazd na teren nieruchomości odbywa się bezpośrednio od ul. Rolnej, bramą wjazdową zabezpieczoną szlabanem. Place manewrowe i składowe pomiędzy budynkami są utwardzone. Przy jednym z budynków znajduje się parking ogrodzony. Ten budynek oraz parking posiadają bezpośredni dostęp z ulicy Rolnej. Drogi wewnętrzne o nawierzchni asfaltowej. Wzdłuż ulicy znajduje się zieleń urządzona i elementy małej architektury: murki, gazony oraz ławki.

Nieruchomość położona jest w południowej dzielnicy miasta Katowic  – Ligocie. Ulica Rolna jest przecznicą jednej z głównych tras komunikacyjnych miasta w kierunku południowym – ulicy Kościuszki. W odległości ok. 2 km zlokalizowana jest autostrada A4, w odległości ok. 4km  centrum miasta. Około 150 m na południowy wschód znajduje się Centrum Przesiadkowe Brynów oraz pętla tramwajowa, dzięki którym połączenie z centrum Katowic jest bardzo dogodne. W bezpośrednim otoczeniu znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, hipermarket budowlany OBI, supermarket ALDI, restauracja McDonald’s. W odległości 1,2 km znajduje się galeria handlowa LIBERO.

Nieruchomość po zmianie przeznaczenia na funkcję mieszkaniowa-usługową stanowić będzie wyjątkowo atrakcyjny teren dla Inwestorów.

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij