Nowe Miasto Lubawskie – nieruchomość zabudowana

Szczegóły


Status: Przygotowywane do sprzedaży
  • grunt o powierzchni 0,1409 ha
  • budynek niemieszkalny o pow. użytkowa 645,44 m2
  • w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługową, nieuciążliwą – usługi podstawowe z dopuszczalnym przeznaczeniem zabudowa mieszkaniowa, sieci i obiekty infrastruktury technicznej, dojścia i dojazdy do budynków.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Ośrodek Infrastruktury w Białymstoku

tel.: 502 338 116; 85 662 35 51

ul. Kolejowa 26

15-959 Białystok

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Nieruchomość zabudowana
powierzchnia użytkowa 645 m2
powierzchnia gruntu 1 409 m2
status Przygotowywane do sprzedaży
województwo warmińsko-Mazurskie
gmina Nowe Miasto Lubawskie
powiat Nowomiejski
miejscowość Nowe Miasto Lubawskie

Prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 35/2 o powierzchni 0,1409 ha wraz z posadowionymi na niej budynkiem niemieszkalnym (techniczno-biurowym) o powierzchni użytkowej 645,44 m2 (w tym powierzchnia piwnic 62,75 m2) i budynkiem innym niemieszkalnym (gospodarczym) o powierzchni użytkowej 145,15 m2, położone w miejscowości Nowe Miasto Lubawskie ul. Działyńskich 1, gminie Nowe Miasto Lubawskie, powiecie nowomiejskim, województwie warmińsko-mazurskim, objętej księga wieczystą numer EL1N/00002286/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Działka nr 35/2 położona w obrębie geodezyjnym Nowe Miasto Lubawskie przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługową, nieuciążliwą – usługi podstawowe z dopuszczalnym przeznaczeniem zabudowa mieszkaniowa, sieci i obiekty infrastruktury technicznej, dojścia i dojazdy do budynków. Przedmiotowy teren działki nr 35/2 nie znajduje się na obszarze rewitalizacji. Budynek poczty wraz z bezpośrednim otoczeniem (dz. nr 35/2) na podstawie decyzji w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków wydanej 9 grudnia 2005 r. w Olsztynie został wpisany jest do rejestru Zabytków Województwa Warmińsko-Mazurskiego (nr rejestru zabytków: A-2214). Budynek poczty ul. Działyńskich 1 wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków Nowego Miasta Lubawskiego.
W trybie określonym w art. 252 Kodeksu cywilnego zostanie ustanowione przez Pocztę Polską S.A. na rzecz operatora telekomunikacyjnego nieodpłatne, nieograniczone w czasie, ograniczone prawo rzeczowe w postaci prawa użytkowania pomieszczenia o powierzchni 137,18 m2.
W trybie określonym w art. 3051 Kodeksu cywilnego zostanie ustanowione przez Pocztę Polską S.A. na rzecz operatora telekomunikacyjnego nieodpłatne, nieograniczone w czasie, ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności przesyłu, o łącznej powierzchni 47,26 m2 dla infrastruktury teletechnicznej zlokalizowanej w gruncie działki nr 35/2.

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij