Nowogródek Pomorski – nieruchomość zabudowana

Szczegóły


Status: Wystawione do sprzedaży
Termin licytacji: 29.06.2023
Cena wywoławcza: 217 000 zł
  • powierzchnia gruntu: 0,1551 ha
  • powierzchnia zabudowy łącznie: 356 m2
  • na terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zaświadczeniem wyd. przez Wójta Gminy
    Nowogródek Pomorski dnia 6 lipca 2018 r. (pismo znak:IOŚ.6727.60.2018.KF) w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogródek Pomorski, przyjętego uchwałą nr XXVIII/168/14 Rady Gminy Nowogródek
    Pomorski z dnia 24 stycznia 2014 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze uzupełnień zabudowy wsi o charakterze
    wielofunkcyjnym w strefie ochrony układów przestrzennych wsi.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Ośrodek Infrastruktury w Szczecinie

tel.: 502 019 781; 91 440 13 47

Al. Niepodległości 41/42

70-940 Szczecin

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Nieruchomość zabudowana
powierzchnia gruntu 1 551 m2
status Wystawione do sprzedaży
termin licytacji 29.06.2023
cena wywoławcza 217 000 zł
województwo zachodniopomorskie
gmina Nowogródek Pomorski
powiat Myśliborski
miejscowość Nowogródek Pomorski

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 168/2 o powierzchni 0,1551 ha, wraz z posadowionymi na niej, budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 233 m2 oraz dwoma pozostałymi  budynkami niemieszkalnymi o powierzchni zabudowy 75 m2 i 48m2, położonej w miejscowości Nowogródek Pomorski, gmina Nowogródek Pomorski, w powiecie myśliborskim, w województwie zachodniopomorskim, objętej księgą wieczystą Nr SZ1M/00024220/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myśliborzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Kształt działki regularny, teren nieruchomości ogrodzony. Wjazd i wejście na nieruchomość usytuowane od strony wschodniej – ul. Pocztowej oraz od strony północnej – ul. Ogrodowej. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej oraz dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej tj. energii elektrycznej, wod. – kan.
Na terenie, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa nieruchomość nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość ta znajduje się na obszarze uzupełnień zabudowy wsi o charakterze wielofunkcyjnym w strefie ochrony układów przestrzennych wsi.
Budynek mieszkalny użytkowany dotychczas, jako mieszkanie i poczta wpisany został do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Nowogródek Pomorski (na podstawie zarządzenia nr 5/2014 Wójta Gminy Nowogródek Pomorski z 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Nowogródek Pomorski).
Dla terenu przedmiotowej nieruchomości wydane zostały warunki zabudowy w ramach decyzji o warunkach zabudowy nr 2/2002 z 18 kwietnia 2002 r. dla inwestycji polegającej na budowie kotłowni opalanej olejem opałowym w budynku urzędu pocztowego w Nowogródku Pomorskim, ul. Pocztowa 1, na działce nr 168 z obrębu Nowogródek Pomorski. Ponadto teren tej nieruchomości objęty został decyzją o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr 8/08/09 z 9 września 2009 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej.

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij