Nowogródek Pomorski – nieruchomość zabudowana

Szczegóły


Status: Przygotowywane do sprzedaży
  • powierzchnia gruntu: 0,1551 ha
  • powierzchnia zabudowy łącznie: 356 m2
  • na terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zaświadczeniem wyd. przez Wójta Gminy
    Nowogródek Pomorski dnia 6 lipca 2018 r. (pismo znak:IOŚ.6727.60.2018.KF) w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogródek Pomorski, przyjętego uchwałą nr XXVIII/168/14 Rady Gminy Nowogródek
    Pomorski z dnia 24 stycznia 2014 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze uzupełnień zabudowy wsi o charakterze
    wielofunkcyjnym w strefie ochrony układów przestrzennych wsi.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Ośrodek Infrastruktury w Szczecinie

tel.: 502 019 781; 91 440 13 47

Al. Niepodległości 41/42

70-940 Szczecin

informacje o nieruchomości

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 168/2 o powierzchni 0,1551 ha, wraz z posadowionymi na niej, budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 233 m2 oraz dwoma pozostałymi  budynkami niemieszkalnymi o powierzchni zabudowy 75 m2 i 48m2, położonej w miejscowości Nowogródek Pomorski, gmina Nowogródek Pomorski, w powiecie myśliborskim, w województwie zachodniopomorskim, objętej księgą wieczystą Nr SZ1M/00024220/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myśliborzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Kształt działki regularny, teren nieruchomości ogrodzony. Wjazd i wejście na nieruchomość usytuowane od strony wschodniej – ul. Pocztowej oraz od strony północnej – ul. Ogrodowej. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej oraz dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej tj. energii elektrycznej, wod. – kan.
Na terenie, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa nieruchomość nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość ta znajduje się na obszarze uzupełnień zabudowy wsi o charakterze wielofunkcyjnym w strefie ochrony układów przestrzennych wsi.
Budynek mieszkalny użytkowany dotychczas, jako mieszkanie i poczta wpisany został do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Nowogródek Pomorski (na podstawie zarządzenia nr 5/2014 Wójta Gminy Nowogródek Pomorski z 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Nowogródek Pomorski).
Dla terenu przedmiotowej nieruchomości wydane zostały warunki zabudowy w ramach decyzji o warunkach zabudowy nr 2/2002 z 18 kwietnia 2002 r. dla inwestycji polegającej na budowie kotłowni opalanej olejem opałowym w budynku urzędu pocztowego w Nowogródku Pomorskim, ul. Pocztowa 1, na działce nr 168 z obrębu Nowogródek Pomorski. Ponadto teren tej nieruchomości objęty został decyzją o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr 8/08/09 z 9 września 2009 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej.

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij