Ostrowiec Świętokrzyski – nieruchomość zabudowana

Szczegóły


Status: Przygotowywane do sprzedaży
  • nieruchomość składa się z dziewięciu działek ewidencyjnych stanowiących jedną zorganizowaną całość gospodarczą
  • powierzchnia działek gruntu 10 213 m2
  • powierzchnia użytkowa budynków  2 286,73 m2
  • brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w jednostce oznaczonej symbolem G – osiedle Kamienna na terenie funkcji określonej jako „Tereny zabudowy produkcyjno-usługowej (PUG)”

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Ośrodek Infrastruktury w Lublinie

tel.: 81 710 63 25 lub +48 502 019 870

ul. Wacława Moritza 2

20-900 Lublin

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Inwestycyjne
powierzchnia użytkowa 2 287 m2
powierzchnia gruntu 10 213 m2
status Przygotowywane do sprzedaży
województwo świętokrzyskie
gmina Ostrowiec Świętokrzyski
powiat Ostrowiecki
miejscowość Ostrowiec Świętokrzyski

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości oznaczonej numerami 12/2 i 12/3 o łącznej powierzchni 0,1240 ha, zabudowanej budynkiem socjalno-biurowym (kontenerowiec) o pow.użytkowej 144,68 m2. Nieruchomość objęta jest Księgą Wieczystą Nr KI1O/00025946/4. Prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami 4/4, 4/7, 5/2, 6/2, 7/5, 7/8 i 7/11 o łącznej powierzchni 8973 m2 położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Kilińskiego 47B, powiat ostrowiecki, woj. świętokrzyskim, zabudowanej budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności tj. budynkiem stacji obsługi samochodów o pow.użytkowej 1658,31 m2, budynkiem kotłowni o pow.użytkowej 240,41 m2, budynkiem stacji trafo o pow.użytkowej 23,37 m2, budynkiem portierni o pow.użytkowej 13,20 m2, budynkiem stacji paliw o pow.użytkowej 67,99 m2 i budynkiem wiaty o pow.użytkowej 138,77 m2. Nieruchomość objęta jest Księgą Wieczystą Nr KI1O/00013463/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość położona jest w przemysłowej dzielnicy Ostrowca Świętokrzyskiego. W otoczeniu nieruchomości dominuje zabudowa o podobnej funkcji tj. usługowo-produkcyjno-składowej. Nieruchomość składa się z dziewięciu działek ewidencyjnych stanowiących jedną zorganizowana całość gospodarczą. Nieruchomość uzbrojona jest w wodociąg miejski, energię elektryczną z własnej stacji transformatorowej średniego napięcia 15/04 kV, kanalizację sanitarną odprowadzoną do bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne, powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych z placu do przydrożnego rowu od strony północno-wschodniej za pośrednictwem piaskownika, CO-kotłownia olejowa własna wyłączona z eksploatacji. Na nieruchomości znajduje się stacja trafo średniego napięcia 15/04 kV Nr 105-058. Cały kompleks posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – przecznicy ul. Kilińskiego, która krzyżuje się z nią około 200m na południe. Do pasa drogowego bezpośrednio przylega działka nr 12/2, przez którą znajduje się wjazd na nieruchomość. Drugi wjazd odbywa się poprzez działkę nr 13/1 i 13/2 (działki te nie stanowią własności/użytkowania wieczystego PP S.A). Na działkach znajdują się również urządzenia PP S.A.- część ogrodzenia oraz część osadnika. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrowiec Świętokrzyski przedmiotowa nieruchomość położona jest na istniejących terenach przemysłu, baz, składów hurtowni o zwiększonej uciążliwości.

 

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij