Pacanów – nieruchomość zabudowana

Szczegóły


Status: Przygotowywane do sprzedaży
  • działka gruntu o powierzchni 369 m2
  • zabudowana budynkiem biurowym o powierzchni zabudowy 113 m ²
  • zgodnie z funkcją zapisaną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pacanów nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych symbolem MH – strefa budownictwa mieszkaniowego wraz z usługami towarzyszącymi – obszary historycznego centrum mieszkaniowo – usługowego o zwartej strukturze zabudowy

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Ośrodek Infrastruktury w Lublinie

tel.: +48 502 015 496

ul. Wacława Moritza 2

20-900 Lublin

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Nieruchomość zabudowana
powierzchnia użytkowa 165 m2
powierzchnia gruntu 369 m2
status Przygotowywane do sprzedaży
województwo świętokrzyskie
gmina Pacanów
powiat Buski
miejscowość Pacanów

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę zabudowaną, położoną w Pacanowie, w obrębie geodezyjnym 1-Pacanów, gminie Pacanów, pow. buski, województwo świętokrzyskie, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 1651/1 o powierzchni 0,0369 ha, wraz ze stanowiącym odrębną nieruchomości budynkiem biurowym położonym w Pacanowie przy ul. Słupskiej 65, o powierzchni użytkowej wynoszącej 165,7 m ² oraz powierzchnią zabudowy wynoszącą 113 m ², objętej księgą wieczystą Nr K11B/00014831/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zgodnie z funkcją zapisaną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pacanów nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych symbolem MH – strefa budownictwa mieszkaniowego wraz z usługami towarzyszącymi – obszary historycznego centrum mieszkaniowo- usługowego o zwartej strukturze zabudowy. Nieruchomość, zgodnie z przepisami prawa, podlega prawu pierwokupu, które może wykonać podmiot uprawniony. Sprzedaż nieruchomości nastąpi na rzecz Nabywcy wyłonionego w aukcji w przypadku niezrealizowania prawa pierwokupu przez uprawniony podmiot.
– Część nieruchomości obejmująca lokal składający się z dwóch pomieszczeń znajdujący się na piętrze budynku o powierzchni użytkowej wynoszącej 75,3 m ² jest przedmiotem umowy najmu zawartej z operatorem telekomunikacyjnym. Umowa ta może zostać rozwiązana przez przyszłego nabywcę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Część gruntu o pow. 14,30 m ² jest przedmiotem umowy dzierżawy zawartej z operatorem telekomunikacyjnym. Umowa ta może zostać rozwiązana przez przyszłego nabywcę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij