Postomino – nieruchomość niezabudowana

Szczegóły


Status: Wystawione do sprzedaży
Termin licytacji: 04.10.2023
Cena wywoławcza: 54 000 zł
  • Powierzchnia działki: 0,3594 ha
  • W ewidencji gruntów działka posiada oznaczenie RIVb – grunty orne
  • Działka nieuzbrojona
  • Dojazd drogą publiczną, asfaltową

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Ośrodek Infrastruktury w Szczecinie

tel.: 502 019 781; 91 440 13 47

Al. Niepodległości 41/42

70-940 Szczecin

informacje o nieruchomości

Przedmiotem sprzedaży jest część nieruchomości objęta księgą wieczystą KW numer KO1E/00008090/1, która prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Sławnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych tj.  prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów nr 154/2 o powierzchni 0,3594 ha położonej w miejscowości Postomino (gmina Postomino, powiat sławieński, woj. zachodniopomorskie. Zgodnie z Wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydanym w dniu 06.12.2022 r., teren działki nr 154/2 obręb Postomino oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Postomino, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Postomino Nr IV/15/06 z dnia 29.12.2006 r. (dziennik. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 22, poz. 315 z dnia 23.02.2007 r.), jest symbolem: B50R/RU – tereny w użytkowaniu rolniczym/obsługi gospodarstw rolnych. Funkcja podstawowa: tereny rolne, zakazu zabudowy nie ustala się. Funkcje dopuszczalne: obiekty związane z użytkowaniem terenów rolnych i przetwórstwem. Numer ewidencyjny działki: 154/2

Jednostka ewidencyjna: 321305_2, Postomino, Obręb ewidencyjny: Nr 0023, Postomino, w ewidencji gruntów działka posiada oznaczenie RIVb – grunty orne. Teren ma kształt zbliżony do prostokąta. Częściowo na działce znajduje się ogrodzenie działki sąsiedniej – nr 154/1, tj. ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej. Teren działki wyniesiony ponad poziom drogi – skarpa ze spadkiem wzdłuż drogi (dz. nr 155. Działka nieuzbrojona. Działka nie posiada urządzonego wjazdu. Dojazd stanowi droga o nawierzchni asfaltowej – działka drogowa nr 155.

Przedmiotowa działka gruntu, położona jest w gminie Postomino. Gmina Postomino położona jest w północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego i w północno-wschodniej części powiatu sławieńskiego. Siedzibą gminy jest miejscowość Postomino. Sąsiednie gminy to:  Darłowo i Sławno w powiecie sławieńskim oraz gminy Kobylnica, Słupsk i Ustka w powiecie słupskim województwa pomorskiego. Pod względem fizjograficznym gmina leży na Pobrzeżu Słowińskim i Równinie Słupskiej. Przez południową część gminy przepływa rzeka Wieprza dostępna dla kajaków.     W północnej części nieopodal morza znajduje się jezioro Wicko. 5 km na północ-północny wschód od Postomina – rezerwat przyrody „Zaleskie Bagna”. Przez gminę prowadzą szlaki turystyczne: czerwony Szlak Nadmorski wzdłuż wybrzeża i zielony ze Sławna do Ustki. Tereny leśne zajmują 20% powierzchni gminy, a użytki rolne 79%. Przez gminę prowadzi droga wojewódzka nr 203 łącząca Postomino z Darłowem (22 km) i Ustką (16 km). Odległość z Postomina do stolicy powiatu, Sławna wynosi 15 km.

 

 

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij