Recz – lokal użytkowy

Szczegóły


Status: Przygotowywane do sprzedaży

  • powierzchnia lokalu użytkowego 69,30 m2
  • powierzchnia budynków gospodarczych 297,15 m2
  • brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego tereny usług, tereny mieszkaniowe i usługi towarzyszące

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Wydział Zarządzania Nieruchomościami w Szczecinie

tel.: 502 019 781; 91 440 13 47

Al. Niepodległości 41/42

70-940 Szczecin

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Lokal użytkowy
powierzchnia użytkowa 69 m2
status Przygotowywane do sprzedaży
województwo zachodniopomorskie
gmina Recz
powiat Choszczeński
miejscowość Recz

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 69,30 m2, usytuowanego na parterze trzy lokalowego budynku mieszkalnego, do którego przynależą: wszystkie pomieszczenia budynku gospodarczego numer 1 o powierzchni użytkowej 243,90 m2 (obiekt znajduje się w złym stanie technicznym, nie nadaje się do dalszego użytkowania) oraz nr 2 o pow. 53,25 m2 wraz ze związanym z tym lokalem udziałem w wysokości 759/1000 w częściach wspólnych budynku i we własności działki gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów numerem 268 o powierzchni 0,1266 ha w miejscowości Recz przy ul. Tylnej 14, gmina Recz, powiat choszczeński. Standard wykończenia lokalu podstawowy. Budynek wyposażony jest w instalacje: wodnokanalizacyjną, gazową, elektryczną, odgromową. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą KW Nr SZ1C/00007334/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych. Zgodnie z uchwałą nr IX/51/03 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Recz przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem U tj. tereny usług. Nieruchomość położona jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytków pod nr 77 decyzją z dnia 27 lutego 1956 r. (decyzja znak KI-V-0/59/56). Z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo do gruntu o numerze ewidencyjnym 268 uległo przekształceniu we własność na mocy Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. W związku z przekształceniem na właścicielu lub współwłaścicielu gruntu ciąży obowiązek wnoszenia rocznej opłaty z tytułu przekształcenia.

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij