Smogulec – lokal użytkowy

Szczegóły


Status: Wystawione do sprzedaży
Termin licytacji: 29.09.2021
Cena wywoławcza: 49 000 zł
  • powierzchnia gruntu 0,1300 ha
  • lokal użytkowy nr 1 – 49,60 m²  oraz pomieszczenia przynależne w budynku gospodarczym – 47,70 m²

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Wydział Zarządzania Nieruchomościami w Poznaniu

tel.: 061 869 72 11, +48 502 016 607

ul. Głogowska 17

60-943 Poznań

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Lokal użytkowy
status Wystawione do sprzedaży
termin licytacji 29.09.2021
cena wywoławcza 49 000 zł
województwo wielkopolskie
gmina Gołańcz
powiat Wągrowiecki
miejscowość Smogulec

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności lokalu użytkowego nr 1 o powierzchni użytkowej 49,60 m2 usytuowanego na parterze w budynku mieszkalnym wraz z pomieszczeniami przynależnymi znajdującymi się w budynku gospodarczym o łącznej powierzchni 47,70 m2 oraz związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 973/2182 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności nieruchomości oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Nieruchomość, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer 99 o powierzchni 0,1300 ha, położona w miejscowości Smogulec 12, gminie Gołańcz, powiecie wągrowieckim, województwie wielkopolskim, objęta księgą wieczystą Nr PO1B/00035813/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Do lokalu prowadzi jedno wejście od frontu budynku. W lokalu znajduje się instalacja elektryczna (odcięta) oraz ogrzewanie piecowe (piece kaflowe). Budynek mieszkalny wyposażony jest w instalacje: energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną. Lokal składa się z czterech funkcjonalnie połączonych pomieszczeń.

Powierzchnia przynależna znajduje się w położonym obok budynku gospodarczym składającym się z czterech pomieszczeń. Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna.

W dniu 04 grudnia 2017 roku Starosta Wągrowiecki wydał zaświadczenie numer AB.705.1.31.2017, z którego wynika, że lokal użytkowy nr 1 jest samodzielnym lokalem w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali.

W obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy Gołańcz (Uchwała Nr XXXIX/278/06 z dnia 30.03.2006)  część działki nr 99 (ok.1000 m²) oznaczona jest symbolem U – teren przeznaczony pod usługi. Pozostałe około 300 m² nie jest objęta planem zagospodarowania  przestrzennego, a w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Gołańcz (Uchwała XIX/191/20) teren oznaczony jest jako zabudowa zagrodowa.

Podjęta przez Radę Miasta i Gminy Gołańcz Uchwałą nr XXXIII/352/17 z dnia 28.11.2017 w sprawie programu rewitalizacji, nie obejmuje terenu działki nr 99 w Smogulcu.

Działka nr 99 nie jest przeznaczona do zalesienia na podstawie o warunkach zabudowy.

Zgodnie z art. 93 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie ma konieczności wydzielania nowych dróg.

Smogulec wieś położona jest przy granicy województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, w odległości ok. 15 km od miejscowości gminnej Gołańcz i ok. 50 km od Bydgoszczy. Wieś zamieszkuje ok. 500 mieszkańców. We wsi znajduje się kościół, sklep wielobranżowy, szkoła podstawowa i gimnazjum. Wieś o charakterze głównie rolniczym.Smogulec to jedna z najstarszych miejscowości Pałuk, została założona w XI wieku.

W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa siedliskowa i tereny rolne. Dostęp do zakupów codziennych: dobry. Urzędy administracji państwowej i samorządowej znajdują się w centrum Gołańczy, w promieniu około 15 km.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej – dojazd drogą asfaltową. Działka jest ogrodzona, posiada bramę wjazdową. Budynek mieszkalny ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków.

W Dziale III Księgi Wieczystej widnieje roszczenie o roczną opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności płatną na rzecz Skarbu Państwa.

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij