Smogulec – lokal użytkowy

Szczegóły


Status: Wystawione do sprzedaży
Termin licytacji: 25.10.2023
Cena wywoławcza: 50 000 zł
  • powierzchnia gruntu 1300 m2
  • lokal użytkowy nr 1 – 49,60 m²  oraz pomieszczenia przynależne w budynku gospodarczym – 47,70 m²
  • w MPZP gminy Gołańcz część działki nr 99 (ok.1000 m²) oznaczona jest symbolem U – teren przeznaczony pod usługi. Pozostałe około 300 m² nie jest objęta planem zagospodarowania  przestrzennego, a w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Gołańcz teren oznaczony jest jako zabudowa zagrodowa.

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Nieruchomość zabudowana
powierzchnia użytkowa 49 m2
powierzchnia gruntu 1 300 m2
status Wystawione do sprzedaży
termin licytacji 25.10.2023
cena wywoławcza 50 000 zł
województwo wielkopolskie
gmina Gołańcz
powiat Wągrowiecki
miejscowość Smogulec

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności lokalu użytkowego nr 1 o powierzchni użytkowej 49,60 m2 usytuowanego na parterze w budynku mieszkalnym wraz z pomieszczeniami przynależnymi znajdującymi się w budynku gospodarczym o łącznej powierzchni 47,70 m2 oraz związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 973/2182 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności nieruchomości oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Nieruchomość, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer 99 o powierzchni 0,1300 ha, położona w miejscowości Smogulec 12, gminie Gołańcz, powiecie wągrowieckim, województwie wielkopolskim, objęta księgą wieczystą Nr PO1B/00035813/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Do lokalu prowadzi jedno wejście od frontu budynku. W lokalu znajduje się instalacja elektryczna (odcięta) oraz ogrzewanie piecowe (piece kaflowe). Budynek mieszkalny wyposażony jest w instalacje: energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną. Lokal składa się z czterech funkcjonalnie połączonych pomieszczeń.
Powierzchnia przynależna znajduje się w położonym obok budynku gospodarczym składającym się z czterech pomieszczeń. Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna.
W dniu 04 grudnia 2017 roku Starosta Wągrowiecki wydał zaświadczenie numer AB.705.1.31.2017, z którego wynika, że lokal użytkowy nr 1 jest samodzielnym lokalem w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali.
W obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy Gołańcz (Uchwała Nr XXXIX/278/06 z dnia 30.03.2006)  część działki nr 99 (ok.1000 m²) oznaczona jest symbolem U – teren przeznaczony pod usługi. Pozostałe około 300 m² nie jest objęta planem zagospodarowania  przestrzennego, a w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Gołańcz (Uchwała XIX/191/20) teren oznaczony jest jako zabudowa zagrodowa.
Podjęta przez Radę Miasta i Gminy Gołańcz Uchwałą nr XXXIII/352/17 z dnia 28.11.2017 w sprawie programu rewitalizacji, nie obejmuje terenu działki nr 99 w Smogulcu.
Działka nr 99 nie jest przeznaczona do zalesienia na podstawie o warunkach zabudowy.
Zgodnie z art. 93 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie ma konieczności wydzielania nowych dróg.

Smogulec
wieś położona jest przy granicy województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, w odległości ok. 15 km od miejscowości gminnej Gołańcz i ok. 50 km od Bydgoszczy. Wieś o charakterze głównie rolniczym. Smogulec to jedna z najstarszych miejscowości Pałuk, została założona w XI wieku.
W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa siedliskowa i tereny rolne. Urzędy administracji państwowej i samorządowej znajdują się w centrum Gołańczy, w promieniu około 15 km.
Działka posiada dostęp do drogi publicznej – dojazd drogą asfaltową. Działka jest ogrodzona, posiada bramę wjazdową. Budynek mieszkalny ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków.
W Dziale III Księgi Wieczystej widnieje roszczenie o roczną opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności płatną na rzecz Skarbu Państwa.

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij