Suchowola – działka niezabudowana

Szczegóły


Status: Przygotowywane do sprzedaży
  • powierzchnia działki powierzchni 0,0379 ha
  • Obszar, na którym zlokalizowana jest nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Działka nr 161/3 nie jest położona w obszarze zdegradowanym i rewitalizacji. Na w/w działkę została wydana decyzja o warunkach zabudowy znak: BUD.6730.21.2015 z dnia 30.06.2015r oraz decyzja zmieniająca BUD. 6730.21.2015 z dnia 03.09.2015r. (budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą techniczną i komunalną, z możliwością wykorzystania terenu z przeznaczeniem na handel obwoźny). Działka nie jest objęta decyzją lokalizacji celu publicznego. Działka nie jest wpisana do rejestru gminnej ewidencji zabytków. Działka nr 161/3 nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu. Zgodnie z pismem Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce istnieje możliwość wykonania zjazdu z drogi publicznej tj. drogi powiatowej nr 1337B do działki nr ewid. 161/3 w Suchowoli. Przedmiotowa działka posiada dostęp do drogi publicznej – drogi powiatowej nr 1337B.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Ośrodek Infrastruktury w Białymstoku

tel.: 502 338 116; 85 662 35 51

ul. Kolejowa 26

15-959 Białystok

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Nieruchomość niezabudowana
powierzchnia gruntu 379 m2
status Przygotowywane do sprzedaży
województwo podlaskie
gmina Suchowola
powiat Sokólski
miejscowość Suchowola

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 161/3, o powierzchni 0,0379 ha, położonej w miejscowości Suchowola Plac Kościuszki, gmina Suchowola, powiat sokólski, województwo podlaskie, objętą księgą wieczystą KW Nr BI1S/00001356/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Sokółce IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Działka o numerze ewidencyjnym 161/3 obszaru 0,0379 ha, użytek: Bp zurbanizowane tereny niezabudowane. Nieruchomość uzbrojona w sieć energetyczną, gazową, wodociągową, kanalizacyjną i telekomunikacyjną.
Działka posiada bezpośredni dojazd ulicą Plac Tadeusza Kościuszki o nawierzchni asfaltowej, oświetlonej, z chodnikiem po obu stronach.
Nieruchomość znajduje się w centralnej części miejscowości, w pobliżu drogi nr 8. Dojazd zapewnia droga o nawierzchni asfaltowej. W bliskim sąsiedztwie, znajdują się budynki o funkcji komercyjnej, użyteczności publicznej – urząd miasta, komisariat policji, ośrodek zdrowia, szkoła a także zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Przedmiotowa nieruchomość stanowiąca działki ewidencyjne nr 161/3 położona jest w mieście  Suchowola, Plac Tadeusza Kościuszki 28, w jego centralnej części, powiat sokólski, woj. podlaskie. Suchowola  to  miasto w woj. podlaskim, w powiecie sokólskim, położone nad rzeką Olszanką. Siedziba gminy miejsko-wiejskiej Suchowola. Według danych z 1 stycznia 2018 Suchowola liczyła 2 196 mieszkańców.
Przez miejscowość przechodzą drogi:
droga międzynarodowa E67 Helsinki – Kowno – Warszawa – Praga,
droga krajowa nr 8 Kudowa-Zdrój – Wrocław – Warszawa – Białystok – Suwałki – Budzisko.

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij