Suwałki – nieruchomość zabudowana

Szczegóły


Status: Wystawione do sprzedaży
Termin licytacji: 06.07.2022
Cena wywoławcza: 900 000 zł
  • powierzchnia gruntu 0,2007 ha
  • powierzchnia użytkowa: budynek transportu i łączności o powierzchni użytkowej 358,59 m2, budynek transportu i łączności o powierzchni użytkowej 119,70 m2, budynek transportu i łączności o powierzchni użytkowej 98,10 m2  
  • zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałki, działka nr 11421/7 zawiera się w obszarze oznaczonym 24MU – teren zabudowy mieszkalno – usługowej.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Ośrodek Infrastruktury w Białymstoku

tel.: 502 338 116; 85 662 35 51

ul. Kolejowa 26

15-959 Białystok

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Nieruchomość zabudowana
powierzchnia użytkowa 358 m2
powierzchnia gruntu 2 007 m2
status Wystawione do sprzedaży
termin licytacji 06.07.2022
cena wywoławcza 900 000 zł
województwo podlaskie
gmina Suwałki
powiat Suwalski
miejscowość Suwałki

Prawo użytkowania wieczystego części nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 11421/7 o powierzchni 0,2007 ha, wraz z posadowionymi na niej trzema budynkami transportu i łączności o łącznej powierzchni zabudowy 496 m2, położonej w Suwałkach przy ul. Tadeusza Kościuszki 25C, w gminie M. Suwałki, w powiecie suwalskim, w województwie podlaskim objętej księgą wieczystą Nr SU1S/00002607/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
Zgodnie z ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, A. Mickiewicza i rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach, uchwalonej uchwałą Nr LIV/601/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 października 2014r. (tj. Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 10 sierpnia 2017r., poz. 3117), wraz ze zmianą uchwaloną uchwałą Nr XXXIV/457/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 lipca 2021r (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 30 lipca 2021r., poz. 3043), działka o numerze geodezyjnym 11421/7, położona w Suwałkach, zawiera się w granicach terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 24MU – tereny zabudowy mieszkalno – usługowej.
Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie części miasta Suwałk/układu urbanistycznego miasta Suwałk, wpisanego do rejestru zabytków decyzjami: Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku z dnia 24 stycznia 1957r. Nr Kult.V-2b-8-85-57 i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach z dnia 15 maja 1979r. l.dz. KL.WKZ 534/31/d/79.

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij