Świnoujście, ul. Kasprowicza 19 – nieruchomość zabudowana

Szczegóły


Status: Przygotowywane do sprzedaży
  • działka numer 152/1 o powierzchni 0,0280 ha i o użytkach gruntowych Bi;
  • budynek w zabudowie wolnostojącej o powierzchni zabudowy 67 m2;
  • odległość nieruchomości od plaży Morza Bałtyckiego ok. 330 m w linii prostej;
  • dojazd do nieruchomości od strony północnej, drogą utwardzoną asfaltem;
  • teren porośnięty roślinnością niską oraz wysoką (cis).

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Ośrodek Infrastruktury w Szczecinie

tel.: 91 440 14 19 lub 502 019 781

ul. Niepodległości 41/42

70-940 Szczecin

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Nieruchomość zabudowana
powierzchnia gruntu 280 m2
status Przygotowywane do sprzedaży
województwo zachodniopomorskie
gmina Świnoujście
powiat Świnoujście
miejscowość Świnoujście

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 152/1, obszaru 0,0280 ha, położonej w miejscowości Świnoujście, pod adresem Świnoujście, ul. Kasprowicza 19, obręb 0001 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie wraz z posadowionym na niej stanowiącym odrębny przedmiot własności budynek sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków, jako pozostały budynek niemieszkalny.
Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr SZ1W/00003296/7  prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych. Właścicielem działki gruntu jest Skarb Państwa, zaś użytkownikiem wieczystym gruntu do dnia 5 grudnia 2089 r. oraz właścicielem budynku posadowionego na tym gruncie jest Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
Zgodnie z Zaświadczeniem znak: NBŚ.6727.227.2021.JA wydanym przez Prezydenta Miasta Świnoujście 02 listopada 2021 r. teren w obrębie geodezyjnym 0001 działki o numerze 152/1 położonej w Świnoujściu przy ul. Jana Kasprowicza 19, objęty jest ustaleniem uchwały:
Uchwała Nr LXIX/559/2010 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 7 maja 2010 r., w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, obejmującego obszar dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia”. Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2010 r., Nr 58, Poz. 1146.
W zakresie ustaleń szczegółowych działka o numerze 152/1 w obrębie geodezyjnym nr 0001, podlega ustaleniom terenu elementarnego: 110 UT, UŁ
Dla terenu elementarnego 110 UT, UŁ określono przeznaczenie w następujący sposób:
– usługi turystyczno-wypoczynkowe – zabudowa wypoczynkowa,
– towarzysząca funkcja usługowa – poczta,
– w poziomie parteru dopuszcza się lokalizację towarzyszących innych, wbudowanych usług nieuciążliwych;
Obsługę komunikacyjną powyższego terenu plan ustala z przyległej drogi (ul. Kasprowicza) – droga gminna.
– teren położony w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej,
– teren położony w granicach obszaru i terenu górniczego,
– teren położony w strefie „A 2” ochrony układu urbanistycznego wraz z historyczną zabudową
i zielenią: Śródmieście i Dzielnica Uzdrowiskowa, wpisany do rejestru zabytków, nr rej. 1177,
dec. PSOZ/SZn/5340/3391 z dnia 08 marca 1991 r.

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij