Tułowice – nieruchomość zabudowana

Szczegóły


Status: Przygotowywane do sprzedaży
  • powierzchnia gruntu 0,0800 ha
  • budynek biurowy o pow. 131,52 m2
  • budynek transportu i łączności o pow. 27,02 m2
  • Brak MPZP

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Wydział Zarządzania Nieruchomościami w Warszawie

tel.: 22 505-30-64

ul. Świętokrzyska 31/33

00-941 Warszawa

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Nieruchomość zabudowana
powierzchnia gruntu 800 m2
status Przygotowywane do sprzedaży
województwo mazowieckie
gmina Brochów
powiat Sochaczewski
miejscowość Tułowice

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa oznaczona numerem ew. 354  o pow. 0,0800 ha, będąca własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Poczty Polskiej S. A., zabudowana budynkiem murowanym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym o pow. użytkowej 131,52 m2 oraz innym budynkiem transportu i łączności o pow. użytkowej 27,02 m2 stanowiącymi odrębne od gruntu przedmioty własności PP S.A.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Sochaczewie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr PL1O/00025803/4.
Budynek biurowy stanowi pustostan po zlikwidowanym urzędzie pocztowym. Obiekt jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodną z istniejącego przyłącza wodociągowego, kanalizacyjną (lokalne szambo) oraz instalacja centralnego ogrzewania (aktualnie bez kotła).
Stan techniczny budynku – słaby.
Budynek gospodarczy jest użytkowany przez Orange Polska S.A. na potrzeby centrali telefonicznej. Na nieruchomości znajduje się również infrastruktura teletechniczna posadowiona w gruncie. W momencie sprzedaży na rzecz OPL zostaną ustanowione ograniczone prawa rzeczowe w postaci:
– prawa użytkowania pomieszczeń w budynku gospodarczym o pow. 27,02 m2
– służebności przesyłu o powierzchni 85,91 m2.
Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma aktualnie obowiązującego MPZP.
Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brochów” przyjętego Uchwałą Nr IV/19/02 Rady Gminy Brochów z dnia 30.12.2002 r. z późn. zm., działka  nr  354 znajduje się w strefie kształtowania układów osadniczych na terenie oznaczonym, jako tereny adaptacji, przekształceń, porządkowania istniejącego układu osadniczego o dominującej funkcji mieszkaniowo – usługowej.
Ponadto przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta „Uproszczonym planem zagospodarowania lasu”, jak również znajduje się na terenie wobec którego Rada Gminy Brochów nie podjęła uchwały o ustanowieniu obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji, zastrzegającej prawo pierwokupu na rzecz gminy.
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się przy bocznej ulicy na tyłach parku, w odległości ok. 300 m od drogi głównej. Dojazd następuje drogą częściowo utwardzoną. Na wysokości przedmiotowej nieruchomości teren utwardzony płytami betonowymi.
W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, siedliskowa, sklep spożywczo-przemysłowy, zabudowa gospodarcza, tereny rolne oraz zespół pałacowo-parkowy.

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij