Warpuny – lokal użytkowy

Szczegóły


Status: Przygotowywane do sprzedaży
  • powierzchnia użytkowa – 70,80 m²
  • powierzchnia gruntu – 0,1061 ha
  • zgodnie z SUIKZPG działka jest położona na terenie zabudowanym z rozpoczętym procesem urbanizacji dodatkowo zaznaczonym symbolem Tw – obszar o dominującej funkcji turystycznej

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Wydział Zarządzania Nieruchomościami w Białymstoku

tel.: 502 338 116; 85 662 35 51

ul. Kolejowa 26

15-959 Białystok

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Lokal użytkowy
powierzchnia użytkowa 71 m2
status Przygotowywane do sprzedaży
województwo warmińsko-Mazurskie
gmina Sorkwity
powiat Mrągowski
miejscowość Warpuny

Lokal użytkowy oznaczony Nr 2 o pow. użytkowej 70,80 m², składający się z 7 pomieszczeń usytuowanych na parterze budynku mieszkalnego, do którego przynależy pomieszczenie na parterze oznaczone jako sień o pow. użytkowej 7,36 m2, trzy  pomieszczenia na poddaszu o łącznej pow. użytkowej 82,64 m2 posadowionym na będącej we własności nieruchomości, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem  352/2, obszaru 0,1061 ha, położonej w miejscowości Warpuny ul. Wolności 17 , gm. Sorkwity, powiecie mrągowskim, woj. warmińsko – mazurskim, wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 16080/23142 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności  działki gruntu oraz części  budynków i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego nie opracowano aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z SUIKZPG działka jest położona na terenie zabudowanym z rozpoczętym procesem urbanizacji dodatkowo zaznaczonym symbolem Tw – obszar o dominującej funkcji turystycznej – płn. gminy. Działka 352/2 jest położona na obszarach objętych formami ochrony na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Legińsko-Mragowskich. Budynek mieszkalny znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Sorkwity.
Poczta Polska S.A. ustanowi na rzecz operatora telekomunikacyjnego ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności przesyłu o powierzchni 27,74 m2 dla infrastruktury teletechnicznej znajdującej się w i na gruncie działki.

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij